Studium Życia Rodzinnego - Gliwice

Opublikowano: 8 maja 2014 r.

Nabór do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego na lata 2014 – 2016. Zapraszamy narzeczonych, małżeństwa, i wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat małżeństwa i rodziny.

Szczególnie dziś kiedy to nasilają się ataki na małżeństwo i rodzinę, kiedy to co przeciw naturze próbuje się upowszechniać jako normę, warto wzmocnić własną rodzinę, lub pomóc innym w codziennej pielęgnacji miłości.

Studium Życia Rodzinnego powołane w roku 2005 pod patronatem ks. bp ordynariusza jest prowadzone przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej.

Studium jest kierowane do każdego kto pragnie:

 

  •     uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny
  •     profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie
  •     być prawdziwie kochającym małżonkiem
  •    nbsp; być odpowiedzialnym rodzicem
  •     pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych
  •     przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie
  •     upewnić się w swoim wyborze powołania
  •     nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia prawidłowego dialogu
  •     przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin
  •     być obrońcą życia poczętego

To tylko wybrane korzyści z wielu jakie zapewniamy poprzez zapraszanie szanowanych wykładowców z wielu uczelni i środowisk Kościoła.
Przy wyborze wykładowców kierujemy się przede wszystkim:
– dobrą znajomością tematu
– rzetelnością w realizacji tematu
– umiejętnością ukazywania wartości chrześcijańskich w kontekście realizowanego tematu
– doświadczeniem życiowym prelegentów
– dobrym kontaktem prowadzącego ze słuchaczem
– wykorzystaniem metod aktywizujących w trakcie wykładów przez wykładowcę

Naszymi stałymi wykładowcami są:
– mgr-lic. teol. Ks. Eugeniusz Gogoliński – były wieloletni duszpasterz rodzin
– ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec – kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społ. Wydz. Teol. U.O.
– ks. dr Wacław Borek – teologia biblijna – pracownik dydaktyczny Wydz. Teol. U.O.
– ks. dr Rafał Dappa – prawo kanoniczne – przewodniczący Trybunału Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej
– dr Marek Babik – wykładowca Ignatianum w Krakowie
– mgr Katarzyna Kamińska Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, świecki tolog, instruktor NPR
– mgr Michał Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, mediator, interwent kryzysowy, instr. NPR
– mgr Małgorzata Nitecka – psycholog, trener PTP
– mgr Teresa Plewa – doradca życia rodzinnego
– mgr Katarzyna Asztabska – międzynarodowy konsultant Laktacyjny IBCLC
– mgr Marek Wójcik- diecezjalny doradca życia rodzinnego – diecezji Bielsko-Żywieckiej
– mgr Danuta Kuźnik – magister filologii polskiej KUL, szkoła dla rodziców
– mgr Elżbieta Łabojko – specjalista terapii uzależnień
– mgr Iwona Łyda – radca prawny

Ponadto gościliśmy na wykładach specjalistycznych osoby takie jak:
– dr Maria Szczawińska
– dr Jacek Pulikowski
– O. Karol Meissner OSB
– prof. Wanda Półtawska
– mgr Sylwester Szefer
– dr inż. Mirosław Rudzki

źródło: http://www.dorodzin.pl/aktualnosci/221-studium-zycia-rodzinnego-nabor.html