Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet nie zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym

Opublikowano: 29 maja 2015 r.

Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet nie zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym. Zamknięcie na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem – powiedział Franciszek w homilii podczas Mszy św., jaką odprawił w bazylice św. Piotra w Watykanie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Działa On w wypełnionych Nim ludziach i wspólnotach: prowadzi do całej prawdy, odnawia ziemię oraz obdarza swymi owocami

— tłumaczył papież.

Dzięki Niemu wierzący „już się nie wstydzą, że są uczniami Chrystusa, już nie drżą przed trybunałami ludzkimi”.

    Dzięki Duchowi Świętemu, którym są napełnieni rozumieją „całą prawdę”, to znaczy, że śmierć Jezusa nie jest Jego porażką, ale ostatecznym wyrazem miłości Boga, miłości, która w zmartwychwstaniu zwycięża śmierć i wywyższa Jezusa jako Żyjącego, Pana i Odkupiciela człowieka, historii i świata. A ta rzeczywistość, której są oni świadkami, staje się Dobrą Nowiną, którą trzeba głosić wszystkim

— mówił Franciszek.

Wskazał, że „Duch Święty, którego Chrystus posłał od Ojca i Duch Stworzyciel, który dał życie wszystkiemu, jest jednym i tym samym”.

    Dlatego poszanowanie stworzenia jest wymogiem naszej wiary: „ogród”, w którym żyjemy nie jest nam powierzony, byśmy go eksploatowali, ale abyśmy go pielęgnowali i strzegli z szacunkiem. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy Adam – człowiek utworzony z ziemi – pozwoli się ze swej strony odnowić przez Ducha Świętego, jeśli da się ukształtować Ojcu na nowo na wzór Chrystusa, nowego Adama. Wówczas odnowieni przez Ducha Bożego, możemy żyć w wolności dzieci, w harmonii z całym stworzeniem, a w każdej istocie możemy rozpoznać odbicie chwały Stwórcy

— przekonywał Ojciec Święty.

Mówiąc o owocach Ducha, zaznaczył, że dzisiejszy świat „potrzebuje mężczyzn i kobiet nie są zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym”.

    Zamknięcie na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem. Jest wiele sposobów zamknięcia się na Ducha Świętego: w egoizmie własnej korzyści, w surowym legalizmie, jak postawa uczonych w Prawie, których Jezus nazywał obłudnikami, zamknięcie w niepamięci o tym, czego nauczał Jezus, w przeżywaniu życia chrześcijańskiego nie jako służby, ale osobistego interesu, i tak dalej

— wyjaśnił Franciszek.

Wyraził przekonanie, że świat „potrzebuje odwagi, nadziei, wiary i wytrwałości uczniów Chrystusa”, potrzebuje owoców Ducha Świętego: „miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania”.

    Dar Ducha Świętego został udzielony obficie Kościołowi i każdemu z nas, abyśmy mogli żyć z prawdziwą wiarą, działającą przez miłość, abyśmy mogli rozsiewać ziarna pojednania i pokoju. Umocnieni Duchem i jego wielorakimi darami stajemy się zdolni do bezkompromisowej walki z grzechem i zepsuciem, aby z cierpliwą wytrwałością poświęcić się dziełom sprawiedliwości i pokoju

— zakończył papież.

W modlitwie wiernych po arabsku modlono się za Kościół, aby Duch mądrości obdarzał go coraz żywszym poznaniem Pana Jezusa oraz by jaśniał on prawdą i miłością.

Po francusku modlono się za osoby konsekrowane, aby Duch świętości przemienił je w Boży list do współczesnego człowieka i odnowił w nich radość powołania.

Trzecią intencję – za rządzących – wzniesiono po chińsku. Proszono, aby Duch rady kierował ich decyzjami na drodze dobra oraz umocnił ich dzieła sprawiedliwości i pokoju.

W używanym w Indiach języku malajalam modlono się za grzeszników i niewierzących, aby Duch miłosierdzia objął ich swoim światłem, które jaśnieje w ciemnościach grzechu i śmierci, czyniąc ich życie nowymi bukłakami, napełnionymi Jego obecnością.

Ostatnią intencję – za chrześcijan prześladowanych – wzniesiono po chorwacku. Modlono się, aby Duch męstwa ukazał w nich piękno przynależności do Pana Jezusa i uświęcił ich cierpienia.
 

źródło:http://wpolityce.pl/kosciol/245684-franciszek-do-wiernych-swiat-potrzebuje-mezczyzn-i-kobiet-nie-zamknietych-lecz-napelnionych-duchem-swietym?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wPolitycepl+%28wPolityce.pl+-+Najnowsze%29