Papież do biskupów Portoryko: głosić prawdę o małżeństwie

Opublikowano: 8 czerwca 2015 r.

Wyzwania stojące przed Kościołem Portoryko, a zwłaszcza problemy rodziny, podjął Papież, spotykając się z biskupami przybyłymi stamtąd z wizytą ad limina.

W przekazanym im przesłaniu Ojciec Święty przypomina, że to w tym karaibskim kraju powstała już na początku XVI wieku jedna z trzech pierwszych diecezji w Ameryce. Zachęca portorykański episkopat do jedności. Wskazuje, że w zbliżającym się Roku Jubileuszowym Miłosierdzia biskupi i kapłani winni oddawać się przede wszystkim posłudze Bożego przebaczenia, zwłaszcza w sakramencie pojednania. Nawołuje też wiernych świeckich do głoszenia Ewangelii we wszystkich środowiskach, także najbardziej wrogich czy odległych od Kościoła. Podkreśla konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin wobec tak poważnych problemów, jak trudna sytuacja ekonomiczna, emigracja, przemoc domowa, bezrobocie, handel narkotykami czy korupcja. Według Franciszka szczególną uwagę należy zwracać na wartość i piękno małżeństwa.

Papież zauważa, że komplementarność mężczyzny i kobiety, czyli ich wzajemne uzupełnianie się, które stanowi „szczyt Bożego stworzenia, jest obecnie kwestionowane przez tzw. ideologię gender”. Czyni się to w imię większej wolności i sprawiedliwości w społeczeństwie. Tymczasem, jak podkreśla Ojciec Święty, „różnice między kobietą a mężczyzną nie mają na celu ich przeciwstawienia ani podporządkowania [jednego drugiemu], tylko służą zjednoczeniu i rodzeniu potomstwa, zawsze «na obraz i podobieństwo» Boga. Bez wzajemnego oddania żadne z obojga nie może się do głębi zrozumieć”. Franciszek przypomina, że „sakrament małżeństwa jest znakiem miłości Boga do ludzkości i oddania Chrystusa swej Oblubienicy Kościołowi”. Prosi portorykańskich biskupów, by strzegli „tego skarbu, jednego z najważniejszych dla ludów Ameryki Łacińskiej i Karaibów”.

źródło: http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=56041#