Papieskie katechezy o rodzinie

Opublikowano: 8 sierpnia 2016 r.
Katechezy papieskie dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego w jednym miejscu – to pozycja dla każdej rodziny. Ojciec św. Franciszek w sposób przystępny i prosty tłumaczy: relacje tworzące rodzinę, rolę każdego z jej członków, powołanie do życia małżeńskiego, bycie kobietą i mężczyzną, matką lub ojcem; przeprowadza w kluczu Bożego słowa przez wiele współczesnych problemów. 
Teksty wygłoszone były podczas środowych audiencji generalnych w latach 2014-2015 jako przygotowanie do synodu biskupów o rodzinie. Publikacja jest wynikiem współpracy Instytutu Globalizacji z watykańskim Liberia Editrice Vaticana. Wstęp do wydania napisał metropolita diecezji charkowsko-zaporoskiej bp Jan Sobiło, a szerokie omówienie katechez przygotował znany i ceniony teolog ks. prof. Robert Skrzypczak.
Fragment książki: „Każda rodzina chrześcijańska – jak to uczynili Maryja i Józef – może przede wszystkim przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, bronić Go, wzrastać w Nim; i to jest najlepsza rzecz na świecie. Uczyńmy miejsce w naszych sercach i naszych dniach dla Pana. Tak przecież czynili Maryja i Józef, chociaż nie było to łatwe: ileż trudności musieli pokonać!  (…) I to jest wielka misja rodziny: przygotować miejsce dla Jezusa, który przyjdzie, przyjąć Jezusa w rodzinie, w osobach dzieci, męża, żony, dziadków… tam jest Jezus. Przyjąć Go, aby cała rodzina wzrastała duchowo”.