Konferencja: „Amoris laetitia” a duszpasterstwo rodzin

Opublikowano: 28 października 2016 r.

Katedra Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologii KUL i Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zapraszają na konferencję „Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin” – Lublin, 9 listopada 2016 r.

Program konferencji
9.00 – Rozpoczęcie konferencji – Dziekan Wydziału Teologii KUL
9.10 – Wprowadzenie – Kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL
9.20 – Wprowadzenie – Dyrektor KODR
 
Sesja I: Teologiczne implikacje adhortacji Amoris laetitia (moderator: ks. Piotr Goliszek)
9.40 – Sakramentologiczne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Antoni Nadbrzeżny, KUL)
10.05 – Teologicznomoralne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Marian Pokrywka, KUL)
10.30 – Prawno-kościelne implikacje adhortacji Amoris laetitia (ks. Janusz Gręźlikowski, UKSW)
 
10.55 – przerwa
 
Sesja II: Wybrane kierunki odnowy duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji Amoris laetitia  (moderator: ks. Grzegorz Pyźlak)
11.30  – Dowartościowanie miłości i miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin (ks. Wiesław Przygoda, KUL)
11.50  – Duchowość małżeńska w duszpasterstwie (ks. Adam Rybicki, KUL)
12.10  – Umacnianie podmiotowości rodziny w duszpasterstwie (ks. Zbigniew Zarembski, UMK)
12.30  – Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowych (ks. Ireneusz Mroczkowski, UKSW)
 
12.50 – przerwa obiadowa
 
Sesja III: Niektóre formy pastoralnej troski o rodzinę w świetle adhortacji Amoris laetitia  (moderator: Marek Fiałkowski OFM)
14.30  – Towarzyszenie narzeczonym we wspólnocie kościelnej (ks. Mieczysław Polak, UAM)
14.50  – Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom (ks. Dariusz Lipiec, KUL)
15.10  – Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach (ks. Jan Krajczyński, UKSW)
15.30  – Troska duszpasterska o rodziny migrantów (ks. Ireneusz Celary, UŚ)
 
15.50 – Dyskusja panelowa: W jaki sposób czynić duszpasterstwo rodzin bliskim ludziom, towarzyszącym i włączającym „to, co kruche”?  – Jerzy Grzybowski (Spotkania Małżeńskie); ks. Przemysław Drąg (KODR).
ok. 16.30 – Zakończenie konferencji
 
Miejsce: Collegium Joannis Pauli II, aula C – 1031.
 
Wstęp jest wolny.
 
Informacje na stronie www.duszpasterstworodzin.edu.pl