O blaskach i cieniach rodziny na UMK

Opublikowano: 19 października 2016 r.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 17 listopada organizuje konferencję naukową pt. „Blaski i cienie współczesnej rodziny”.

Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani tematyką rodzinną, a szczególnie pracownicy naukowi, doktoranci, duszpasterze, doradcy życia rodzinnego.
 
Wśród przemian, którym podlegają współczesne rodziny, dostrzec można pozytywne i negatywne, dlatego można mówić o blaskach i cieniach współczesnej rodziny. Przyjrzenie się im pozwoli ukazać aktualny stan rodziny oraz zagrożenia, w których się ona znajduje. Refleksja ta służyć będzie także poszukiwaniu adekwatnych do współczesnych potrzeb form oddziaływania pastoralnego, gdyż inicjowanie form wspierania rodziny jest potrzebą naszych czasów.
 
Program konferencji
Godz. 9.30 Otwarcie konferencji – dziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki 
Godz. 9.40-10.45 Sesja I 
Blaski i cienie współczesnej rodziny w społeczeństwie zdechrystianizowanym – perspektywy i wyzwania pastoralne bp Dominique Rey – Fréjus-Toulon (Francja)  
Przemiany społeczno-kulturowe małżeństwa i rodziny a wychowanie, czyli ukryty program wychowania dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL Lublin
Kryzys w relacjach rodzinnych ‒ uwarunkowania osobowościowe i środowiskowe ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO Opole
Godz. 10.45-11.00 Przerwa kawowa
Godz. 11.00-12.05 Sesja II 
Wsparcie terapeutyczne rodziny migracyjnej ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO Opole 
Młody wykształcony na rynku pracy – potrzeba czy konieczność dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII Kraków
Blaski i cienie współczesnej rodziny w perspektywie ekumenicznej ks. dr Mariusz Piecyk, Wyższe Seminarium Duchowne w Toulon (Francja) 
Godz. 12.05-12.20 Przerwa kawowa
Godz. 12.20-13.10 Komunikaty 
Godz. 13.10-14.10 Dyskusja z udziałem prelegentów
Godz. 14.10 Podsumowanie konferencji – ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK Toruń
 
Szczegóły oraz zapisy tutaj.