Obrońcy życia na Jasnej Górze

Opublikowano: 21 marca 2017 r.

Każde życie to cud – przypomnieli z Jasnej Góry uczestnicy 37.ogólnopolskiej pielgrzymki obrońców życia. Zapewnili, że nieustannie modlą się o szacunek do życia na każdym jego etapie, a za najważniejsze wyzwania uznają wsparcie rodziny i edukację.

Pielgrzymka Obrońców Życia, która miała miejsce 18 marca br., rozpoczęła się Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej, którą celebrowali abp Stanisław Nowak z Częstochowy i bp Jan Szkodoń z Krakowa, członek Rady Episkopatu ds. Rodziny.
„Nigdy nie możemy zgodzić się na zabijanie, w tej sprawie musimy być kategoryczni” mówił w kazaniu abp Nowak. Metropolita senior arch. częstochowskiej zauważył, że choć mamy w Polsce prawodawstwo i szczycimy się, że u nas nie jest ono najgorsze, to jednak nigdy nie możemy się zgodzić na to, by można było jakieś dziecko zabić, tylko dlatego, że może być niepełnosprawne.
Do zebranych słowo skierował również bp Jan Wątroba przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP:
„Z wielką radością pozdrawiam wszystkich uczestników XXXVII Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę. Dziękuję wszystkim organizatorom za to kolejne spotkanie ludzi zatroskanych o życie u Matki Pięknej Miłości. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękuję za świadectwo miłości do życia, za troskę o każde życie, za wszelkie działania,  inicjatywy, spotkania, sympozja, inicjatywy wydawnicze, za świadectwo w tylu środowiskach.
Cieszę się, że w obecnym roku duszpasterskim, który przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście”, obrońcy życia gromadzą się, by głosić Ewangelię życia. Jej głoszenie  jest nie tylko refleksją nad ludzkim życiem, uwrażliwianiem sumień i wzywaniem wszystkich do troski o ochronę prawną i społeczną każdego życia, ale jest przede wszystkim głoszeniem osoby Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wszystkim, którzy będą w czasie tej pielgrzymki głosić Ewangelię życia poprzez komunikaty i referaty, w który podejmą istotne tematy: troski o każde życie, miłości do wszystkich dzieci, pomocy kobietom w ciąży, wspólnych działań wszystkich organizacji w głoszeniu Ewangelii życia, sposobów pokonywania zagrożeń życia we współczesnym świecie.
Ewangelia życia powinna być także głoszona przez konkretne działania. Jan Paweł II przypomniał nam, że  jesteśmy wezwani, „aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości” (EV 77). Z wielką wdzięcznością patrzymy na wszystkie rodziny i obrońców życia dających świadectwo, że Ewangelia życia jest możliwa do zrealizowania. Gratuluję wszystkim laureatom XIII edycji Konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.  Pokazują oni konkretnie, jak we współczesnym świecie kochać życie i jak je przyjmować każdego dnia z miłością.
Wreszcie jesteśmy wezwani do wielkiej modlitwy o życie, jak przypomniał nam o tym Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae: „pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. W ramach specjalnych inicjatyw oraz w codziennej modlitwie niech każda chrześcijańska wspólnota, każdy ruch i stowarzyszenie, każda rodzina i każdy wierzący zanoszą żarliwe błaganie do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia” (EV, 100). Cieszę się, że uczestnicy pielgrzymki będą uczestniczyć we Mszy św., pod przewodnictwem JE ks. Abpa Stanisława Nowaka, we wspólnej modlitwie w intencji każdego życia  i obrońców życia oraz w Drodze Krzyżowej w obronie poczętych dzieci. Niech nie braknie wytrwałej modlitwy we wszystkich środowiskach i organizacjach.
Wszystkich uczestników pielgrzymki polecam Maryi, Królowej Polski, i zapewniam o modlitewnym wsparciu”.
Uczestnicy pielgrzymki uznają, że najskuteczniejszym sposobem obrony życia jest modlitwa, dlatego zachęcają do włączania się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenia zostały złożone także podczas Mszy św. inaugurującej  spotkanie. W ramach pielgrzymki odbyła się również konferencja z wykładami i świadectwem oraz nabozeństwo Drogi Krzyżowej.
Do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia należy ok. 80 różnych stowarzyszeń i organizacji.
Źródło www.ekai.pl/ KODR