Pogrzeby dzieci zmarłych przed narodzeniem

Opublikowano: 24 marca 2017 r.

Zbiorowe pogrzeby dzieci zmarłych przed narodzeniem w Koszalinie, w Słupsku i Pile odbędą się 25 marca w Dniu Świętości Życia, a w Szczecinku 8 kwietnia. Prochy ciał dzieci pozostawionych w szpitalach zostaną pochowane w zbiorowych grobach dzieci utraconych.

Pogrzeby te odbywają się na mocy uchwał rad miejskich, które dostosowały przepisy do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2006 roku, gdzie zwłokami ludzkimi określone są również ciała dzieci zmarłych przed narodzeniem, niezależnie od czasu trwania ciąży. Na gminie, gdzie zlokalizowane są szpitale z oddziałami ginekologiczno- położniczymi, spoczywa obowiązek pochowania ciał tych dzieci, których rodzice nie odebrali ze szpitala. Często rodzice nie wiedzą o tym, że mają prawo do pochówku, niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży doszło do śmierci dziecka. Wówczas zrzekają się tego prawa i ciało dziecka pozostaje w szpitalu. Placówki w Koszalinie, Słupsku, Pile i w Szczecinku dwa razy do roku wydają ciała tych dzieci do kremacji. Pogrzeby organizowane są wówczas przez MOPS lub MOPR.
Niestety w wielu szpitalach w Polsce nadal prawo to jest łamane i ciała tych dzieci są utylizowane jak odpady medyczne.
Terminy najbliższych pogrzebów i szczegółowe informacje:
W Koszalinie Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka o godz. 10.00 w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (koło katedry), a uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym rozpoczną się o godz. 11.30 w kaplicy. Pogrzeb ma charakter ekumeniczny.
Pochówki dzieci utraconych w Koszalinie odbywają się dwa razy do roku od kwietnia 2011 r. Będzie to już trzynasty pogrzeb dzieci utraconych, pozostawionych w koszalińskim szpitalu. Procedury pochówku udało się opracować dzięki kampanii społecznej „Nasze na zawsze”. Pochowano już 2807 dzieci. Podczas najbliższego pogrzebu pochowanych zostanie 111 ciał dzieci utraconych.
W Słupsku Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka 25 marca o godz. 11.00 w kościele św. Jacka. Na Nowym Cmentarzu ceremonia pogrzebowa rozpocznie się około 12.15. Do tej pory odbyły się cztery pochówki, podczas których w sumie pochowano 122 dzieci. Podczas tego pogrzebu pochowanych zostanie 86 dzieci zmarłych w wyniku poronienia i martwego urodzenia. Pochówek będzie miał charakter ekumeniczny. W Słupsku przy grobowcu znajduje się Pomnik Dzieci Utraconych autorstwa artysty – rzeźbiarza Michała Batkiewicza.
Piąty pogrzeb dzieci utraconych odbędzie się 25 marca w Pile. Pochowane zostaną prochy dzieci zmarłych przed narodzeniem, których z różnych przyczyn rodzice nie odebrali ze szpitala.
Msza św. o godz. 11.00 w parafii św. Jana Bosko. Po Eucharystii uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym przy grobowcu i Pomniku Dzieci Utraconych.
Do tej pory w Pile pochowano ciała 77 dzieci utraconych. Pogrzeby ten odbywają się dwa razy do roku na koszt gminy. To na mocy uchwały Rady Miasta z kwietnia 2013 roku. W pilskim szpitalu odnotowuje się około 100 poronień rocznie. Podczas najbliższego pogrzebu pochowane zostaną prochy 9 dzieci.
W Szczecinku czwarty pogrzeb dzieci utraconych odbędzie się 8 kwietnia. Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka sprawowana będzie o godz. 12.00 w kościele Mariackim. Następnie o godz. 13.00 uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym. Pochówek ma charakter ekumeniczny. Do tej pory pochowano prochy 25 dzieci. Podczas tego pogrzebu pochowanych zostanie 22 dzieci. Rocznie w Szpitalu w Szczecinku dochodzi do około 150 poronień.
W kościele Mariackim w Szczecinku w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00 sprawowana jest Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka. W Pile natomiast w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 w kościele pw. św. Józefa Msza św. W Koszalinie Msza św. w tej intencji sprawowana jest w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (oo. franciszkanów).