Rektor UPJPII w Krakowie: od losów małżeństwa i rodziny zależy los Kościoła i społeczeństwa

Opublikowano: 19 kwietnia 2017 r.

W liście na drugi dzień Świąt Zmartwychwstania rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Wojciech Zyzak napisał: „Nie ma też bardziej wymownego obrazu Boga, a zwłaszcza tego, że jest miłością, niż kochające się małżeństwo i rodzina”. List odczytywany był we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej.

Rektor uniwersytetu zadeklarował, że społeczność akademicka pragnie służyć radości, której źródłem jest miłość, szczególnie przeżywana w rodzinie. „Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dziecko uczy się, że Bóg jest Ojcem, a Kościół matką. Zdajemy sobie sprawę, że od losów małżeństwa i rodziny będzie zależał los Kościoła i społeczeństwa. Dlatego Kościół zawsze będzie bronił rodziny, widząc jej źródło w samej tajemnicy Trójcy Świętej” – podkreślił ks. prof. Zyzak.
Autor listu zaznaczył, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II włącza się w aktualną dyskusję na temat przyszłości małżeństwa i rodziny, w myśl adhortacji „Familiaris consortio”, w której św. Jan Paweł II powierzał instytutom teologicznym i pastoralnym zadanie zgłębiania nauczania Kościoła o rodzinie. To wezwanie swojego patrona krakowska uczelnia wypełnia m.in. dzięki Instytutowi Nauk o Rodzinie. Przed paroma miesiącami Wydział Nauk Społecznych uzyskał, jako druga jednostka w Polsce, prawo do doktoryzowania na tym kierunku.
Rektor zachęcił również do korzystania z pierwszej w Polsce poradni bioetycznej, która działając od roku w murach uniwersytetu, „wpisuje się w wysiłki budowania cywilizacji miłości i pragnie być – zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka – „szpitalem polowym” ludzkiego ducha”. W tym miejscu, które zostało stworzone przez Instytut Bioetyki wraz z Fundacją „Jeden z nas”, można bezpłatnie i anonimowo uzyskać poradę lekarzy, prawników, filozofów i teologów oraz otrzymać pomoc w rozwiązaniu trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem lub końcem ludzkiego życia.
List rektora Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie odczytywany jest tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny we wszystkich kościołach archidiecezji. Zebrane tego dnia ofiary przeznaczone są na działalność uczelni.

Źródło www.ekai.pl