Apel o lepszą opiekę nad matką w trudnej ciąży

Opublikowano: 4 lipca 2017 r.

„Niezbędna jest lepsza opieka nad matką będącą w trudnej ciąży” – zwraca uwagę przewodniczący Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP abp Henryk Hoser. Zwrócił też uwagę na konieczność podjęcia troski wychowawczej o chore bądź niepełnosprawne dzieci, które po urodzeniu są opuszczane przez rodziców.

W czasie posiedzenia 30 czerwca Zespół zajął się kwestią oceny istniejącego prawa oraz inicjatyw legislacyjnych chroniących ludzkie życie we wszystkich stadiach jego istnienia.

Po obradach Zespołu abp Hoser podkreślił w rozmowie z KAI, że ludzkie życie ma swoją bezwzględną wartość w każdym okresie i w każdy stanie. By je chronić, potrzeba nie tylko koncentrować swoje wysiłki na tworzeniu właściwych regulacji prawnych.

„Równie istotne jest zapewnienie fachowej pomocy kobietom w trudnej ciąży oraz osobom chorym, czy kalekim. Jednym z rozwiązań może być działalność hospicjów perinatalnych, które są na wysokim poziomie kompetencji i mogą skutecznie pomagać zarówno przed jak i po urodzeniu chorego dziecka” – zwrócił uwagę abp Hoser.
Wspomniał również o konieczności podjęcia troski wychowawczej o chore, bądź niepełnosprawne dzieci, które po urodzeniu są opuszczane przez rodziców.

Zespół dyskutował też nad nowelizacją kodeksu karnego. Zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania art. 240, który nakazuje pod karą więzienia zgłaszanie do organów ścigania przypadków wynikających z popełnienia czynu zabronionego, zdefiniowanego w zbiorze ustanowionego w Polsce prawa.

„Trzeba wyjaśnić, jak ten przepis ma się do pewnych zawodów, takich jak lekarze, adwokaci, dziennikarze, które zawierają pojęcie tajemnicy zawodowej” – stwierdził abp Hoser. Zwrócił również uwagę, że kwestią do dyskusji jest sytuacja, w której ofiara czynu karalnego nie życzy sobie, by dana sprawa wyszła poza obszar intymności jej życia, a więc była rozpatrywana przed organami ścigania i trybunałami sądowymi.

W czasie kolejnych posiedzeń Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zajmie się również kwestią postępów w neurobiologii człowieka.

www.ekai.pl