Abp Jędraszewski do młodych: o świętości życia i miłości

Opublikowano: 3 sierpnia 2017 r.

Podczas krakowskich obchodów rocznicy Światowych Dni Młodzieży abp Jędraszewski mówił: „Prawda o człowieku to prawda o świętości jego życia, które zaczyna się w łonie matki i dlatego trzeba go strzec i kochać, a jak kochać to bronić ze wszystkich sił”.

Głosząc katechezę w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, metropolita krakowski odwołał się do ewangelicznego fragmentu spotkania Marty z Jezusem po śmierci Łazarza. Porównał go z opisem sytuacji, kiedy Jezus pyta apostołów, za kogo uważają Go ludzie i uczniowie i od Piotra otrzymuje odpowiedź, że jest Synem Boga Żywego.
„Chcę wam to z całą mocą przekazać. Wyznanie wiary w Jezusa, wiary w to, że jest Synem Bożym, nie jest tylko sprawą Piotra i apostołów czy dziś kościoła hierarchicznego. Marta pokazuje, że jest to coś, co dotyka każdego chrześcijanina” – mówił. Jak podkreślił to, że Chrystus daje zmartwychwstanie i przywraca życie jest sednem wiary.
Hierarcha zauważył przy tym, że współcześnie często ludzkie życie jest traktowane jako coś, co zaistniało przypadkowo i skończy w chwili śmierci całkowitym rozkładem. „Ale Chrystus uczy nas, że to nie jest cała prawda o człowieku. Prawda o człowieku to prawda o świętości jego życia, które zaczyna się w łonie matki i dlatego trzeba go strzec i kochać, a jak kochać to bronić ze wszystkich sił” – stwierdził.
„Chrystus przyszedł na świat, by nam przekazać Ewangelię Życia czyli Dobrą Nowinę o życiu, które musimy ukochać. Własne życie jako wielki dar od Boga i rodziców, ale także każde inne życie. Każde” – uwypuklił również.
Jak ocenił chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, są dzisiaj wielkim znakiem nadziei w życiu ludzkim. „To sprawia, że bronimy tego życia – w porę czy nie porę, czy się to komuś podoba czy nie. I co więcej – mamy jako Kościół prawo być dumni z tego, że tworzymy właśnie taką wspólnotę. Ludzi, którzy bronią życia, bo wierzą w jego świętość, co wynika z wiary w to, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem” – kontynuował.
Arcybiskup mówił także, że zesłanie Chrystusa na świat przez Boga to największy obraz Jego miłości do człowieka. „Wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym to znaczy przyjąć dar miłości Boga dla nas. I odpowiedzieć na nią swoją miłością. I to właśnie ta cudowna więź między nami, a Bogiem, która prowadzi do tego, że kochamy drugiego człowieka” – opisał.
Dopowiedział przy tym, że miłość drugiego człowieka niejednokrotnie domaga się poświęceń, przekraczania swojego egoizmu i rezygnacji z własnego ja. „Nasza odpowiedź miłości wobec Boga też niekiedy musi kosztować. Nie ma miłości, za którą się czymś nie płaci i nie ma miłości wobec drugiego człowieka, która nie ma swojej ceny do zapłacenia. Ale wtedy, kiedy ją płacimy czystym sercem to znajdujemy potwierdzenie więzi z Bogiem” – tłumaczył.
Spotkanie w parafii Matki Bożej Częstochowskiej było częścią obchodów związanych z rocznicą Światowych Dni Młodzieży.

Na podstawie www.ekai.pl