„Przebieg ciąży a zdrowie matki” – zaproszenie na konferencję

Opublikowano: 24 października 2017 r.

Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wspólnie ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin organizuje konferencję naukową pt. „Przebieg ciąży a zdrowie matki – uwarunkowania medyczne i prawne”. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada 2017, w godzinach 9.00-17.00. w siedzibie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie przy ul. Marii Grzegorzewskiej 10.

Organizatorzy tak piszą o idei konferencji: „Relacja, która łączy kobietę w ciąży z jej nienarodzonym jeszcze dzieckiem, posiada szczególny charakter, oddający niezwykle ścisłe współistnienie dwóch odrębnych osób. Wiedza medyczna nie pozostawia wątpliwości, że zarówno zdrowie kobiety wpływa na rozwój jej dziecka, ale również sytuacja zdrowotna dziecka istotnie oddziałuje na stan kobiety, zwłaszcza jej stan psychiczny”. Dlatego celem wydarzenia będzie przede wszystkim zaprezentowanie z perspektywy interdyscyplinarnej szczególnie istotnych problemów związanych ze zdrowiem brzemiennej kobiety.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:
• zdrowie fizyczne oraz psychiczne kobiety w ciąży,
• prawne konteksty ochrony macierzyństwa,
• relacja: ojciec – matka – dziecko poczęte,
• psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiety ciężarnej w rodzinie,
• etyczne oraz medyczne problemy orzekania w sprawach dotyczących strat rodzicielskich,
• społeczne, prawne oraz medyczne wyzwania funkcjonowania hospicjów perinatalnych,
• funkcjonowanie kobiet w ciąży, będących podopiecznymi instytucji opiekuńczych,
• psychologiczne spojrzenie na relację kobiety i dziecka poczętego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ma ona charakter otwarty. Wszyscy chętni do uczestniczenia w konferencji proszeni są o rejestrację na stronie internetowej: http://zdrowiematki.ordoiuris.pl.
Więcej informacji na stronie http://www.ordoiuris.pl/ochrona-zycia/zapraszamy-do-rejestracji-na-konferencje-naukowa-przebieg-ciazy-zdrowie-matki.