Międzynarodowa Konferencja w 50-tą rocznicę encykliki "Humanae vitae" pt. "HUMANAE VITAE - PŁODNOŚĆ LISTU Z PRZYSZŁOŚCI?"

Opublikowano: 12 czerwca 2018 r.
W dniach 14-17 czerwca 2018r. w Centrum Pastoralnym Pawła VI w Brescii we Włoszech odbędzie się Międzynarodowa Konferencja w 50-tą rocznicę encykliki „Humanae Vitae” pt. „HUMANAE VITAE – PŁODNOŚĆ LISTU Z PRZYSZŁOŚCI?”. Organizatorami Konferencji są Confederazione Italiana dei Centri RNF oraz Institut Européen d’Education Familiale European Institute for Familiy Life Education we współpracy z Papieskim Instytutem Teologicznym Jana Pawła II.
Oficjalnym językiem Konferencji będzie język włoski, francuski i angielski.

CZWARTEK 14 czerwca, 2018r.
9.30-12.30 Sesja przedkonferencyjna:
Warsztaty – studium projektów edukacyjnych z zakresu Uczuciowości i Seksualności
(Grupa robocza IEEF) – koordynator: Mark Bhagwandin
Warsztaty – medyczne wsparcie dla NPR (pokój franciszkański)
Głównie skierowane do lekarzy – koordynator: Ewa Ślizień-Kuczapska
14.30 OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Wystąpienie otwierające Prezes CIC-RNF – Prezes IEEF – Władze
Prowadzący Michela di Gennaro
15.00-15.45 Poród w XXI wieku Renzo Puccetti
15.45-16.30 Odpowiedź naukowca na encyklikę Humanae Vitae Rene Ecochard
16.30-16.45 Przerwa
16.45-17.30 Dyskusja z występującymi
17.30-20.00 GORĄCE TEMATY: Naturalne Planowanie Rodziny i Edukacja o Życiu w
Rodzinie
NPR: innowacje
20.15 Kolacja
HUMANAE VITAE: PROROCTWO BŁOGOSŁAWIONEJ MIŁOŚCI
PIĄTEK 15 czerwca, 2018r.
Prowadzący Giuseppe Spimpolo
9.00 Otwarcie panelu
9.15-10.00 Poczucie daru w HV John Finnis
10.00-10.15
50-ta rocznica Humanae Vitae: okazja jubileuszowa, która zaprasza Cię, by na nowo
wprowadzić aspekt erotyki, jako daru Boga dla małżonków. Giorgia Brambilla
10.45-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.00 Tajemnica prokreacji: od języka ciała do daru nadmiaru Yves Semen
12.00-13.00 Dyskusja z występującymi
13.00 Lunch
MAŁŻEŃSTWO JAKO WYPEŁNIENIE EROS
PIĄTEK 15 czerwca, 2018r.
Prowadzący Michele Barbato
14.45 Otwarcie panelu
15.00-15.45 Eros i agape w życiu małżonków: rola NPR Jose Noriega
15.45-16.30 Dbałość o dar: czystość przedmałżeńska Maurizio Botta
16.30-17.00 Przerwa
17.00-17.45 Edukacja o pożądaniu seksualnym
17.45-18.30 Dyskusja z występującymi
18.30-20.00 Warsztaty: proponowanie NPR w kontekście diecezji: międzynarodowe
doświadczenia
Koordynator: Theresa Notare
20.15 Kolacja
HUMANAE VITAE: KLUCZ DO ZROZUMIENIA LUDZKIEJ SEKSUALNOŚCI
SOBOTA 16 czerwca, 2018r.
Prowadząca Sarah Bonvivini
9.00 Otwarcie panelu
9.15-10.00 Tajemnica przekazywania ludzkiego życia Claudia Navarini
10.00-10.45 Na straży płodności pary Maria Boerci
10.45-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.00 Uczciwa czułość: radość odczuwania i prawda miłości Pierangelo Sequeri
12.00-12.45 Dyskusja z występującymi

12.45-13.00 Świadectwo pary: Davide i Marina Zanelli (Bethlehem House)
13.00 Lunch
PEDAGOGIKA W PROPOZYCJI METOD NATURALNYCH: JAK MOTYWOWAĆ
I WSPIERAĆ WYBÓR TEJ DROGI
SOBOTA 16 czerwca, 2018r.
Prowadząca Lucia Rovelli
15.00 Otwarcie panelu
15.15-16.00 Od HV do AL.: niezamknięte horyzonty dotrzymane obietnice, otwarte ścieżki
Gino Zampieri
16.00-17.00 Gorliwe piękno miłości małżeńskiej: świadectwa ze świata (wkład z różnych
kultur i religii)
17.00-17.30 Przerwa
17.30-18.00 Dyskusja z występującymi
18.00/18.30 Uroczystość rozdania nagród w konkursie „Achille Dede” Michela di Gennaro
(Audytorium)
18.00-19.30 Walne zgromadzenie IEEF (pokój franciszkański)
20.00 Kolacja
Spotkanie modlitewne o wstawiennictwo Pawła VI
W DOMU PAWŁA VI
NIEDZIELA 17 czerwca 2018r.
8.30 Przenosiny do Concesio (Bs) w Instytucie Pawle VI
Przemowa otwierająca don Angelo Maffeis (prezes Instytutu Pawła VI)
Prowadzący Giancarla Stevanella
9.00-9.30 Świadectwo łaski otrzymanej przez wstawiennictwo bł. Pawła VI
9.30-10.30 Paweł VI: odwaga współczesności Giselda Adornato
10.30-12.00 Działania zapoczątkowane przez Humane Vitae
W tym samym czasie wycieczki z przewodnikiem po domu Pawła VI
12.30 Msza w kościele parafialnym w Concesio. Jest tam bapysterium w którym ochrzczono
Pawła VI
13.30 Lunch
Pożegnanie