Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Opublikowano: 28 sierpnia 2018 r.

Druga Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji, odbędzie się dnia 1 września 2018 roku, na Jasnej Górze. Pielgrzymkę pod hasłem, „Podwyższyć Krzyż w rodzinie” poprowadzi Ojciec Stanisław Jarosz – paulin oraz animatorzy duchowej adopcji.

Szczegółowe informacje na stronie: www.duchowaadopcja.info