Gniezno: "Od Humanae vitae do amoris leatitia" - sympozjum o małżeństwie i rodzinie

Opublikowano: 18 października 2018 r.

XI Sympozjum o Małżeństwie i Rodzinie odbyło się 29 września w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie. Tematyka koncentrowała się wokół encyklik i dokumentów papieskich poświęconych małżeństwu i rodzinie, o czym mówił bp senior Bogdan Wojtuś. W spotkaniu uczestniczyli licznie doradcy życia rodzinnego i małżeńskiego, dekanalni referenci ds. rodziny, osoby zaangażowane w troskę o małżeństwo i rodzinę, a także członkowie „Żywego Różańca” z całej archidiecezji gnieźnieńskiej.

Obecnych witał duchowy opiekun powyższych wspólnot ks. kan. Franciszek Jabłoński. Uczestnicy na początku sympozjum obejrzeli przedstawienie o Paulinie Jaricot pt. „Odwaga głoszenia Chrystusa”, przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zasutowie (parafia w Opatówku). Głównym punktem pierwszej części spotkania był referat bp. seniora Bogdana Wojtusia „W trosce o małżeństwo i rodzinę. Od Humanae vitae do Amoris laetitia”, który odsłaniając kulisy prac nad tym pierwszym, historycznym już dokumentem, którego 50-lecie powstania przypada w tym roku, wskazał na jego najważniejsze przesłanie, podkreślając wagę podjętych w nim zagadnień.„To jest encyklika, która stoi na straży człowieka” – podkreślił biskup senior, wskazując, że papieski dokument powstały w czasie burzliwych przemian obyczajowych nie tylko nie podważył dotychczasowej nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, ale ją podtrzymał, potwierdził i rozwinął. Kontynuacją i pogłębieniem tej nauki – mówił bp Wojtuś – była adhortacja apostolska Jana Pawła II „Familiaris Consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, encyklika papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est” i wreszcie encyklika papieża Franciszka „Amoris laetitia”, która dotyka także niezwykle ważnego i szeroko dyskutowanego w mediach tematu komunii dla osób rozwiedzionych. Wskazując na to zagadnienie biskup senior zwrócił szczególnie uwagę na dwa wskazania Ojca Świętego – włączać we wspólnotę Kościoła i towarzyszyć osobom rozwiedzionym, towarzyszenie bowiem – jak tłumaczył – jest konieczne dla właściwego rozeznania ich sytuacji, a to z kolei służy integracji. Powtórzył też na koniec to, od czego zaczął swój wykład, by w myśleniu, rozumieniu i decydowaniu o rodzinie kierować się nie opinią świata, ale światłem Objawienia Bożego.

W drugiej części spotkania osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin wzięły udział w warsztatach dotyczących budowaniu szczęścia w małżeństwie w oparciu o naturalne metody rozpoznawania płodności. Wystąpili min. Joanna Rumińska, dietetyk z Prolife clinic z Poznania, która przypomniała podstawowe zasady żywiemia, aby małżonkowie nie mieli kłopotów potomstwem. Mirosława Szymaniak przypomniała potęgę kobiecego cyklu, czyli co można wyczytać z dobrze prowadzonej karty obserwacji kobiety. Dr Krzysztof Walczak przedstawił osiągnięcia techniczne, które w ostatnich 25 latach podbijają rynek i wspomagają małżonków w ich obserwacjach cyklu. Na zakończenie prelekcję o tym jak ważny jest ruch i dbanie o architekturę przestrzeni wygłosiła Aleksandra Maria Gil. Nie zabrakło pytań i dyskusji.

Dyskusji i zajęciom warsztatowym towarzyszyła modlitwa. Uczestnicy w dwóch grupach uczestniczyli w Mszach św. celebrowanych pod przewodnictwem misjonarzy: ks. prałata Mariana Zalewskiego i ks. prałata Floriana Cieniucha.