Badania ISKK: Duszpasterstwo Rodzin w liczbach

Opublikowano: 9 stycznia 2019 r.

Według najnowszych badań Instytutu Kościoła Katolickiego SAC w 2017 roku sakramentu małżeństwa udzielono ok. 134 tys. parom.

W 2017 r. ilość spraw wniesionych do sądów kościelnych pierwszej instancji o stwierdzenie nieważności małżeństwa wynosiła 4,3 tys., z czego ogółem rozstrzygnięto 3,9 tys. spraw. W tym nieważność małżeństwa stwierdzono w  2,8 tys. takich przypadków, co stanowi 71 % spraw rozstrzygniętych w ciągu roku. W 907 sprawach wydano wyrok przeciw nieważności. W 94 przypadkach zrzeczono się procesu. Liczba spraw wniesionych na wokandę w trybie „procesu skróconego” wynosiła 10. Z tego 8 zakończyło się orzeczeniem nieważności małżeństwa.

W roku 2017 działało 2,8 tys. katolickich poradni rodzinnych różnego typu oraz 29 domów samotnej matki, 11 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 23 telefonów zaufania.

Najwięcej poradni rodzinnych działa w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kieleckiej, katowickiej.

Udział osób w niedzielnych Mszach Świętych, w porównaniu z rokiem 2016 wzrósł o 1,6%, o 1% wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii Świętej. W 2017 r. we Mszy Świętej niedzielnej uczestniczyło 38,3% zobowiązanych katolików, z czego 17% przystępowało do komunii św.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Roczniku Statystycznym Instytutu Kościoła Katolickiego SAC: Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia A.D. 2019 (pobierz)

ISKK/ KODR