Rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza Stop Pedofilii

Opublikowano: 3 kwietnia 2019 r.

Do marszałka Sejmu trafił wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”, którego celem jest zwiększenie ochrony prawnej dzieci przed deprawacją i przemocą seksualną forsowaną przez lobby LGBT w polskich szkołach. Wkrótce rozpocznie się zbiórka podpisów. Inicjatorem akcji jest Fundacja Pro-prawo do życia,  inicjatywę poparły stowarzyszenia: Rodzice chronią dzieci, Odpowiedzialny Gdańsk, Stowarzyszenie rodzin wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Pełnomocnikiem Komitetu jest Mariusz Dzierżawski, jego zastępcą Olgierd Pankiewicz.

Rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Stop Pedofilii”. To reakcja Fundacji Pro-prawo do życia na tzw. warszawską kartę LGBT+ oraz działania „edukatorów” seksualnych na terenie całej Polski. W czwartek 28 marca do marszałka Sejmu RP trafił wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”. Marszałek ma teraz dwa tygodnie na powołanie Komitetu. Po tym czasie rozpocznie się zbiórka podpisów, która potrwa trzy miesiące.

„Wobec agresywnej promocji homoseksualizmu wśród dzieci i młodzieży oraz forsowania „edukacji” seksualnej opartej o Standardy WHO w polskich szkołach, istnieje pilna potrzeba zwiększenia ochrony prawnej najmłodszych przed demoralizacją i przemocą seksualną” – mówi Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro-prawo do życia i pełnomocnik komitetu Stop Pedofilii. Do szkół na terenie całego kraju wkraczają „edukatorzy” seksualni i aktywiści LGBT, którzy masowo oswaja się dzieci z treściami niszczącymi poczucie ich wstydu, który jest naturalną ochroną przed wykorzystywaniem seksualnym. Tego typu działania są wspierane przez władze kolejnych miast, m.in. Warszawy i Gdańska. Musimy się temu przeciwstawić – dodaje Dzierżawski.

„Edukacja” seksualna forsowana przez lobby LGBT rozbudza dzieci seksualnie oraz promuje wśród uczniów homoseksualizm, masturbację i inne patologie seksualne. Środowisko to opiera swoją działalność na Standardach Edukacji Seksualnej w Europie autorstwa WHO i BZgA, które zakładają m.in. naukę masturbacji dla dzieci w wieku 0-4 i naukę wyrażania zgody na seks dla dzieci w wieku 6-9. Według Standardów WHO, dzieci wieku 12-15 lat powinny już umieć komunikować się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu, a także wiedzieć o różnych oczekiwaniach partnerów związanych z podnieceniem seksualnym.

Rozpoczynamy inicjatywę ustawodawczą aby zablokować lobby LGBT dostęp do polskich dzieci – mówi Dzierżawski. Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się zbiórka podpisów pod projektem ustawy – dodaje.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b kodeksu karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego. Jednocześnie ten, kto będzie propagował lub pochwalał podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając na terenie szkoły lub placówki oświatowej, będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aby projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu, musi się pod nim podpisać co najmniej sto tysięcy Polaków. Fundacja Pro-prawo do życia liczy na o wiele większe poparcie. Osoby chcące zbierać podpisy mogą już teraz zgłosić się do Fundacji i zadeklarować swoją pomoc w akcji za pomocą formularza.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”
Fundacja Pro-Prawo do życia
stoppedofilii.pl