Zakończyła się Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego

Opublikowano: 30 kwietnia 2019 r.

W dniach 25-28 kwietnia br. pod hasłem „Towarzyszenie małżeństwom w mocy Ducha Świętego” odbyła się Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Spotkanie otworzył wykład ks. dr Przemysława Drąga, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, pt. „Misterium sakramentu małżeństwa pośród kryzysu relacji małżeńskiej”. Po nim Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego spotkali się na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP. Dzień zakończył się spotkaniem doradców z bp Wiesławem, podczas którego zostały omówione bieżące sprawy doradców.

Kolejny dzień rozpoczął się od zapoznania z metodami aktywizującymi, które w swojej pracy może wykorzystywać doradca życia rodzinnego. Następnie podjęty został temat wypalenia emocjonalnego na gruncie życia rodzinnego – doradcy mieli możliwość pracować metodą case study na  konkretnych przypadkach osób, które doświadczyły wypalenia emocjonalnego. Oba bloki były prowadzone przez Beatę Choroszewską, Krajową Doradczynię Życia Rodzinnego.

Po wspólnej pracy udaliśmy się na Niewidzialną wystawę, gdzie mieliśmy możliwość doświadczenia własnych ograniczeń. Następnie, jak co roku, odwiedziliśmy grób śp. Teresy Strzembosz, prekursorki Poradnictwa Rodzinnego w Polsce.

Dzień zakończyliśmy wprowadzeniem w metodę Lectio Divina, którą przybliżył nam ks. Piotr Szyrszeń, kierownik duchowy i rekolekcjonista z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Był też czas na wspólną adorację oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Trzeci dzień sesji rozpoczęliśmy od zapoznania się z aplikacją INER Cycle, którą przedstawiła Beata Chojnacka, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Warszawskiej. Następnie odbył się wykład lek. med. Jerzego Rodzenia, pt. „Wskaźniki chorób widoczne w obrazie cyklu miesiączkowego kobiety. Praca z kartami obserwacji.”

Po południu ks. Marcin Wiśniewski, wykładowca WSD Kalisz, duszpasterz Góry Krzyża Jubileuszowego, poprowadził warsztat z elementami pracy własnej pt. „Wpływ zranień duchowych i psychicznych z dzieciństwa na życie małżeńskie i rodzinne.”

Spotkanie zakończyliśmy w Niedzielę Bożego Miłosierdzia wspólną Eucharystią oraz pracą nad Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin metodą analizy SWOT.

Przez cały czas trwania sesji nie zabrakło elementu formacji: dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej modlitwy, uczestniczyliśmy w codziennej Eucharystii, z tą świadomością, by siły na podejmowanie kolejnych działań w trosce o małżeństwa i rodziny, czerpać od Boga, który jest dawcą życia.

W spotkaniu uczestniczyli Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego z 22 diecezji.

Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego odbywa się co roku. Za jej organizację odpowiedzialny jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Album: Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego 2019