Nowi kapłani i Krzyże Zasługi Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej dla szczególnie zasłużonych świeckich

Opublikowano: 30 lipca 2019 r.

Obchody 47 rocznicy powołania do istnienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, miały szczególny wymiar. Z jednej strony była to radość z wyświęcenia trzech nowych kapłanów, z drugiej zaś dostrzeżenie i uhonorowanie zaangażowania czterech osób świeckich, za sługi dla naszej archidiecezji. Oba wydarzenia miały miejsce podczas jednej uroczystości , w sobotę, 29 czerwca w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w Katedrze Szczecińskiej. Święcenia w stopniu prezbitera, o których już szerzej pisano, przyjęło trzech diakonów szczecińskiego seminarium: Maciej Czaczyk, Piotr Łosiewski i Paweł Szeloch.

Krzyże Zasługi Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej otrzymały: p. Ewa Weglarz, aktorka, a zarazem wykładowca fonetyki, lek. Krystyna Piotrowska-Szymala, odpowiedzialna za poradnictwo rodzinne w Archidiecezji, p. Irena Maria Lewicka- katechetka, oraz p. Stanisława Nieścioruk, zaangażowana w dzieła miłosierdzia.

Każda z tych czterech świeckich osób została wcześniej przedstawiona przez Księży wnioskodawców i zaakceptowana przez Kapitułę, do odznaczenia „w dowód uznania za wyraziste świadectwo chrześcijańskiego życia , od ponad trzydziestu lat wyrażane przez wyjątkowy wkład” w różnych dziedzinach posługiwania.

Pani Ewa Węglarz, aktorka, wykładowca fonetyki i opiekunka wielu projektów artystycznych realizowanych przez Alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie, to osoba, dzięki której kolejne roczniki alumnów poznają tajniki pięknego wysławiania się; juror Przeglądu Teatralnego o Tematyce Religijnej.

Krystyna Piotrowska-Szymala, lekarz, mgr Nauk o rodzinie, Instruktor NPR, pełniąca od ponad dziesięciu lat funkcję Diecezjalnego Doradcy Życia Rodzinnego, zaangażowana w szkolenie i formację, we współpracy ze śp. Zofią Plater-Zyberk, a następnie samodzielnie, kolejnych pokoleń doradców życia rodzinnego na terenie Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Podczas indywidualnych spotkań z narzeczonymi oraz dzięki prelekcjom w Szkole Rodzenia z Bogiem uczyła jak rozwijać miłość małżeńską w zgodzie z Bożymi przykazaniami oraz jak odpowiedzialnie korzystać z daru płodności.

Niestrudzona propagatorka szacunku dla ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Irena Maria Lewicka, posługująca jako katechetka w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy, „w sposób wykraczający poza zwykły zakres obowiązków, jak również poprzez realizację przestrzeni publicznej parafii i Gminy projektów historycznych związanych z Chrześcijańskim Dziedzictwem Ziem Nad Odrą i Bałtykiem oraz wrażliwość charytatywną i misyjną.”

Stanisława Nieścioruk, została wybrana do uhonorowania Krzyżem Zasługi Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej jako osoba szczególnie aktywna w życiu wspólnoty parafialnej. Na uwagę zasługuje pełne poświecenia działanie p. Stanisławy na rzecz ubogich i potrzebujących w Parafialnym Zespole Caritas oraz codzienne modlitewne zaangażowanie w Parafialnym Kole Żywego Różańca.

Uroczystość, podczas której JE Ks. Abpa Andrzej Dzięga zarówno wyświęcił kapłanów jak i uhonorował osoby świeckie, to przypomnienie, jak ważna i cenna jest współpraca duchowieństwa i wiernych świeckich, dla budowania Kościoła na poziomie parafii i diecezji. To zarazem wskazanie płaszczyzn do współdziałania, takich jak: pomoc w dobrym przygotowaniu do posługi przyszłych kapłanów, przygotowanie narzeczonych do wejścia w sakrament małżeństwa, katechizacja dzieci i młodzieży oraz troska o ubogich.

Otoczmy modlitwą nowo wyświęconych kapłanów i osoby odznaczone Krzyżem Zasługi Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, aby z pokorą, ufnością i wytrwałością wypełniali swe zadania w służbie Bogu i Kościołowi.

Autor: Krystyna Piotrowska-Szymala