Konferencja "Małżeństwo jako optymalna forma profilaktyki problemów społecznych", 17 października, Warszawa

Opublikowano: 8 października 2019 r.

Trwała i stabilna rodzina przyczynia się do większej stabilności społecznej, lepszego przekazywaniu wartości i norm w rodzinie, a co za tym idzie mniejszej podatności na zachowania ryzykowne i przestępcze. Badania dowodzą, że rodzina oparta o małżeństwo kobiety i mężczyzny jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju dzieci. Posiada także nieoceniony kapitał kulturowy.

Od dwóch dekad Polska zmaga się z erozją rodziny objawiającą się ujemnym bilansem małżeństw oraz wysoką liczbą rozwodów. Stabilizacja rodzinna przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jest elementem profilaktyki przestępczości.

„Rodzina jest strefą ochronną, specyficznym „mikroświatem” wkomponowanym w całokształt ogólnospołecznych, ekonomicznych i kulturowych procesów kraju. …… Rozbicie pary małżeńskiej i pary rodziców utrudnia realizowanie podstawowych funkcji rodziny. Brak stałości składu osobowego w rodzinie nie daje dziecku poczucia bezpieczeństwa” (A. Wachowiak, Współczesne problemy socjologii rodziny, Poznań 2001, s. 65)

Program konferencji

9.30 Rejestracja i kawa na dzień dobry
10.00

Powitanie uczestników i wprowadzenie. Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

10.20

Powitanie uczestników. Wprowadzenie w zagadnienia związane z konferencją – Czy małżeństwo ma przyszłość? Prezes, Fundacja Mamy i Taty – Marek Grabowski

10.30

Gość specjalny

11.00

Małżeństwo i rodzina w różnych kulturach na świecie. Instytut Socjologii Collegium Civitas Uniwersytet Warszawski – Prof. Dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

11.30

Przedstawienie wyników badań dotyczących małżeństw w Polsce. Dziekan Wydziału Psychologii, Uniwersytet Warszawski – Prof. Dr hab. Dominika Maison

12.00

Ideologiczno-polityczne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny. Klub Ronina – Dr Józef Orzeł

12.30

Przerwa kawowa

13.00

Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego a profilaktyka problemów społecznych. Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – Dr Jerzy Słyk

1320

Przestępczość nieletnich – struktura i przyczyny

Główny Specjalista – Sędzia, Wydział Wsparcia Rodziny i Sądownictwa Rodzinnego, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości – Aneta Matosek-Kozdój

13.40

Rozwiązania pro-family proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości – Dr Marcin Romanowski

14.00

O badaniach porównawczych dotyczących rodziny w Polsce i Hiszpanii „Między interwencją publiczną, a autonomią rodziny”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Dr Jarosław Przeperski

14.20

Małżeństwo w polskim porządku prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dyskryminujących małżeństwo. Instytut Ordo Iuris – Dr Tymoteusz Zych

14.40

Odpowiedź Kościoła na problemy związane z kryzysem małżeństwa i problemy związane z przestępczością. Dyrektor, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin – Przemysław Drąg

15.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji. Prezes, Fundacja Mamy i Taty – Marek Grabowski

15.20

Obiad