Zarząd FAFCE wzywa do Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności

Opublikowano: 17 października 2019 r.

Członkowie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) zebrali się w tym tygodniu w Brukseli, gdzie przyjęli nową rezolucję w sprawie Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności i odnowili prezydium, wybierając Vincenzo Bassiego (Forum delle Famiglie, Włochy) na nowego przewodniczącego i potwierdzając Cornela Barbuta (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Vladimira Ghika, Rumunia) jako wiceprezydenta i Alfreda Trendla (Katholischer Familienverband, Austria) jako skarbnika. Antoine Renard, ustępujący prezydent, został Honorowym Prezydentem FAFCE.

Po swoim wyborze Vincenzo Bassi oświadczył: „Kontynuujemy wspaniałą pracę wykonaną przez te wszystkie lata, rozwijając ją i wykorzystując ogromne możliwości, jakie otwiera nowe portfolio dotyczące demografii w nowej Komisji Europejskiej. Kwestia demograficzna jest pilnym pytaniem dla wszystkich państw w Europie i dla ich rozwoju. Naszym ostatecznym celem jest, aby wszyscy – państwa, społeczeństwa oraz instytucje unijne i międzynarodowe – uznawali rolę rodziny w służbie całemu społeczeństwu”.

Polskę na spotkaniu FAFCE w Brukseli reprezentowali Michał Baran (Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny) i Teresa Kapela (Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”). „FAFCE próbuje nawiązać partnerstwo na różnych poziomach z władzami, dla których demografia jest problemem, a oczywistym rozwiązaniem problemu są różnego rodzaju polityki wspierające rodziny – komentuje Michał Baran. – Demografia to tematyka, wokół której zbudowaliśmy realne porozumienie z władzami na różnych szczeblach, ale także z biznesem, który potrzebuje usług i konsumpcji na stabilnym poziomie, a tego bez dobrych wskaźników demograficznych nie da się realizować” – dodaje przedstawiciel PFROŻiR podkreślając, że postawienie akcentu na demografię otwiera nową przestrzeń do współpracy z prawnikami i biznesmenami.

 

Uchwała Zarządu FAFCE
Wezwanie do Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności

Bruksela, 9 października 2019 r.

Nowy Parlament Europejski rozpoczyna działania legislacyjne, a członkowie Komisji Europejskiej zaczęli przedstawiać swoje konkretne programy. W czasie ostatnich wyborów europejskich FAFCE w ramach akcji Głos na Kampanię Rodzinną wystosowało manifest zatytułowany: „Silniejsze rodziny dla kwitnących społeczeństw”. Ale pisaliśmy również, że manifesty to za mało. Musimy zobowiązać się, jako rodziny i wszyscy decydenci UE do odbudowy relacji i wspólnoty w Europie.

Przywołując deklarację FAFCE z okazji 20. rocznicy powstania – Rodziny są europejskim skarbem i budulcem na przyszłość (Rzym, 31 maja 2017 r.), wzywając rządy państw europejskich do promowania i tworzenia polityki rodzinnej na poziomie krajowym oraz do promowania polityki UE przyjaznej rodzinie, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości;

Przywołując Rezolucję zarządu w sprawie wiosny demograficznej (Wiedeń, 13 kwietnia 2018 r.), w której zwrócono się o umieszczenie rodziny w centrum polityki krajowej, aby demograficzna zima mogła stać się demograficzną wiosną i ukształtować przyszłość Europy;

Przywołując Rezolucję zarządu w sprawie odbudowy Europy przez ponowne rozpoczęcie od rodziny (Malta, 15 maja 2019 r.), wzywającą wszystkie rodziny europejskie do bycia protagonistami innowacyjnych polityk rodzinnych, traktując rodzinę jako jądro generatywne, które ożywia wszystkie sektory społeczeństwa w odniesieniu do edukacji, gospodarki i zatrudnienia;

Zważywszy, że rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka (Konwencja o prawach dziecka, art. 18.1) oraz że rodzina stanowi centrum integracji społecznej i gwarancję wolności;

Nasza Rada, zgromadzona w Brukseli, zaprasza wszystkich europejskich decydentów do ustanowienia Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności, zapewniając brak przeszkód w polityce publicznej oraz ingerencji w osobiste zaangażowanie rodziców i chęć rozwoju rodziny, poczynając od następujących punktów:

  1. Poważnie rozważyć konkretne i uzasadnione pragnienie młodych ludzi do założenia rodziny oraz fakt, że pragnieniu temu zbyt często zagrażają względy kulturowe i ekonomiczne;
  2. Pracować na rzecz społeczeństwa, w którym rodziny otrzymują uczciwe uznanie finansowe za swoją służbę i wkład w społeczeństwo, aby zapewnić rodzinom infrastrukturę wspierającą i wystarczającą ilość czasu do bycia razem, aby mogły zrealizować swoje pragnienie posiadania dzieci;
  3. Wdrażając nową dyrektywę w sprawie równowagi między rodziną a pracą, należy uwzględnić specyfikę każdego państwa członkowskiego i dostosować ją, aby zapewnić rodzicom prawdziwą swobodę wyboru. Należy zapewnić możliwość karmienia piersią oraz należycie uznać więzy matek i ojców z ich dziećmi;
  4. Zachęcać rządy do poprawy polityki rodzinnej i demograficznej, które należy uznać za inwestycje społeczne i gospodarcze na przyszłość Europy.

www.jedenznas.pl