Seminarium badawcze AKSJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE

Opublikowano: 21 lutego 2020 r.

„Poczucie sensu życia ulega dzisiaj degradacji, coraz więcej osób popełnia samobójstwo, zatraca się wartość życia jako wartości podstawowej. Życie staje się wartością względną, to też ma wpływ na odkładanie decyzji prokreacyjnych.” – podkreślił abp Henryk Hoser na seminarium badawczym pt. Aksjologiczne uwarunkowania procesów demograficznych.

Spotkanie zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego miało na celu podjęcie próby odpowiedzi na pytania jakie czynniki wpływają na dzietność, co warunkuje podejmowanie decyzji o małżeństwie?

Seminarium prowadził ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP.

Ks. Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, zaznaczył, że decyzje prokreacyjne są kształtowane w procesie wychowania i edukacji.  Według niego na dzietność wpływa religia jako czynnik skłaniający do tworzenia więzi rodzinnych.

Abp Henryk Hoser zwrócił uwagę na to, że wpływ na decyzje prokreacyjne w dużej mierze ma antropologia oraz typ społeczeństwa, w którym żyjemy. „Poczucie sensu życia ulega dzisiaj degradacji, coraz więcej osób popełnia samobójstwo zatraca się wartość życia jako wartości podstawowej. Życie staje się wartością względną, to też ma wpływ na odkładanie decyzji prokreacyjnych.” – podkreślił abp Hoser.

Proces zmian demograficznych, które miały wpływ na dzietność przedstawiła prof. Józefina Hrynkiewicz. Pokazała m. in. jak ustawa aborcyjna podpisana w latach 60-tych poskutkowała dramatycznym spadkiem liczby rodzących się dzieci w Polsce. „Musimy tworzyć warunki, aby rodziny mogły się rozwijać. (…) Najważniejsza sprawa którą mamy dzisiaj do zrobienia to sprawa ochrony rodziny i uświadomienie społeczeństwu, że stan, który teraz mamy jest co najmniej niepokojący” – podkreśliła prof. Hrynkiewicz.

Zdaniem prof. Oleńskiego należy określić czynniki determinujące postawy prokreacyjne. Dzisiaj bardzo silnie wzrosły urodzenia pozamałżeńskie, rodzina stała się wartością deklarowaną, co zrobić, by była wartością realizowaną? – pyta prof. Oleński. Podkreślił także dużą rolę Kościoła Katolickiego w przekazywaniu  pozytywnej wizji małżeństwa i rodziny. Zaznaczył, że należy podjąć działania wskazujące na prokreację, jako spełnienie i samorealizację kobiet.

„Mieliśmy okazję poznać całą panoramę uwarunkowań prokreacyjnych, to powinno uczyć nas pokory. – podsumował abp Hoser. Cieszy mnie zauważenie roli Kościoła Katolickiego w kształtowaniu decyzji prokreacyjnych.”

KODR/BCh