Refleksję na temat inspiracji płynących z nauczania św. Jana Pawła II podejmuje prof. Gabriella Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jest to urząd, któremu powierzono m.in. organizację ustanowionych przez Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży i Światowych Spotkań Rodzin, a także promowania papieskiego nauczania związanego m.in. z rodziną, sakramentem małżeństwa, rolą świeckich w Kościele.

Prof. Gambino zwraca uwagę przede wszystkim na rolę Maryi, zarówno w nauczaniu, jak i w życiu papieża Polaka.

– Stulecie narodzin św. Jana Pawła II przypada w wyjątkowym momencie w ciągu roku: zaledwie kilka dni przed obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny, ustanowionego przez ONZ i w miesiącu poświęconym Maryi, którą w encyklice 'Familiaris Consortio’ papież nazwał Matką Domowego Kościoła. Jej zawierzył tę podstawową komórkę społeczną, świadom, że przyszłość świata i Kościoła przyjdzie poprzez rodziny.

Gambino przypomina, jak ważne miejsce w papieskim nauczaniu zajmowała rodzina. Przywołuje m.in. powołanie Światowych Spotkań Rodzin, które od 1994 r. odbywają się co kilka lat w innym kraju na świecie. Przypomina też temat pierwszego spośród tych spotkań: „Rodzina sercem cywilizacji miłości”, do którego nawiązywać będzie temat najbliższego, zaplanowanego na lipiec 2022 r. w Rzymie: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

„Magisterium św. Jana Pawła II, wraz z listem do dzieci, listem do kobiet, niezapomnianymi katechezami o miłości ludzkiej, o małżeństwie, o niezastąpionej roli ojców i matek było hymnem na cześć życia, na cześć macierzyństwa każdej kobiety, na cześć twórczej roli rodzin i każdego człowieka, który mówi 'tak’ swojemu powołaniu. I do tego powołania musimy się dziś odwoływać, chcąc prowadzić do szczęścia naszą młodzież, nasze dzieci”

– pisze podsekretarz.

Przypomina, że zachętę do odkrywania powołania do życia w rodzinie papież wielokrotnie kierował przede wszystkim właśnie do młodych ludzi. Tak, jak w pierwszych zdaniach wspomnianej już encykliki „Familiaris Consortio”, adresowanych właśnie do młodzieży. Zaznacza, że owo przesłanie do rodzin jest też nieustannie przypominane i kontynuowane przez papieża Franciszka.

Odwołując się do fragmentów dramatu Karola Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera” i zawartej w nim metaforze wykutych przez Boskiego jubilera obrączek, wyrażających wierność obranemu powołaniu, Gambino przypomina, że współcześnie należy na wzór św. Jana Pawła II przypominać o znaczeniu sakramentu małżeństwa, jako źródła wsparcia i tożsamości rodzin. Odnosi się m.in. do pierwotnego znaczenia słowa 'sacramentum’, którym w starożytności określano pieczęć przynależności, wypalaną ogniem na ramieniu żołnierza.

„Niech ten jubileusz będzie okazją do rozpalenia w naszych sercach, a zwłaszcza w sercach naszych rodzin, poprzez pracę, troskę i wsparcie na nich ukierunkowane, na wzór tego, jak Pan troszczy się o swój lud”

– podsumowuje Gambino.

www.niezalezna.pl