Kurs i podręcznik dla narzeczonych od Fundacji Mamy i Taty

Opublikowano: 23 lutego 2021 r.

Fundacja Mamy i Taty przygotowuje kurs i podręcznik dla narzeczonych. Badania pokazują, że warto odświeżyć instytucję narzeczeństwa jako czasu na poznawanie się nawzajem, swoich doświadczeń rodzinnych, priorytetów i wyobrażeń na temat kształtu przyszłej rodziny.

Fundacja w grudniu przeprowadziła badania nad treścią podręcznika, by wprowadzić w niej ewentualne poprawki. Publikacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem respondentów planujących wkrótce ślub lub będących od niedawna w związku małżeńskim. Uznaniem cieszył się na przykład rozdział o układaniu relacji z rodziną współmałżonka, pojawiły się głosy, że są to treści unikalne, nieobecne w poradnikach traktujących o związkach.

– Grudniowe badania uświadomiły nam, że hasło jednej z naszych pierwszych kampanii „Rozmowa to wychowanie” jest wciąż ważne i aktualne. Gdy w 2013 roku namawialiśmy rodziców do poświęcania czasu na rozmowę z dziećmi, nasze przesłanie skierowane było przede wszystkim do rodziców małych dzieci. Tymczasem te dorastające, znajdujące się u progu poważnych decyzji życiowych również takich rozmów potrzebują. Nie tylko rozmów o wyborze ścieżki zawodowej, ale również – a może przede wszystkim – rozmów o ich przyszłym życiu rodzinnym. Jak pokazuje doświadczenie, sam dobry przykład nie wystarczy – zwracają uwagę Monika Chilewicz, Dyrektor Generalna Fundacji i Marek Grabowski, Prezes Fundacji.

Badania pokazały również, że warto odświeżyć instytucję narzeczeństwa jako czasu na poznawanie się nawzajem, swoich doświadczeń rodzinnych, priorytetów i wyobrażeń na temat kształtu przyszłej rodziny. – Wielu respondentów uważało, że narzeczeństwo to po prostu okres cieszenia się sobą nawzajem, którego nie warto psuć poważnymi tematami. Tymczasem zdaniem naszych ekspertów, jest to bezcenna okazja do uzgodnienia różnic i uniknięcia wielu sporów w przyszłości. Dlatego też chcemy towarzyszyć młodym ludziom w tym ważnym dla jakości ich małżeństwa czasie – podkreśla Fundacja Mamy i Taty.

Autorką podręcznika jest dziennikarka Katarzyna Niedźwiedź-Szałajko. Publikacja jest przygotowywana dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Sprawiedliwości.

www.jedenznas.pl