1. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Idąc razem

Opublikowano: 5 maja 2021 r.

Materiał do pobrania TUTAJ

Rodziny, podążajmy naprzód i nie ustawajmy! Mamy obietnicę, że więcej jeszcze zawsze przed nami. Nie traćmy nadziei z powodu naszych ograniczeń, ale nie rezygnujmy też z dążenia do pełni miłości i jedności, które zostały nam obiecane.” AL 325

„Idąc razem”

Poprzez serię 10 filmów, rozpoczynających się rozdziałami adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, Ojciec Święty, wsparty pomocą rodzin, zaprasza nas do wspólnej podróży, aby ponownie odkryć rodzinę jako dar, pomimo trudności, przeszkód oraz wyzwań, jakie obecnie dotykają rodziny.

Materiał filmowy uzupełniają teksty, które z powodzeniem mogą służyć zarówno rodzinom, jak  i rozmaitym wspólnotom kościelnym (parafialnym, diecezjalnym lub innym). Każdy tekst podzielony jest na cztery części i każda z nich może służyć dalszej refleksji podjętej w rodzinie czy we wspólnocie. Materiały te, będące pomocą w duszpasterskiej służbie rodzinom, zawierają sugestie i propozycje, które można dostosować do potrzeb danej wspólnoty.

Przygotowane teksty mają na celu ożywienie refleksji, dialogu i praktyk duszpasterskich. Oprócz tego stanowią zachętę, motywację i pomoc  dla rodzin w ich duchowej i jednocześnie bardzo konkretnej codzienności (AL 4).

Adhortacja apostolska Amoris Laetitia, napisana językiem prostym i praktycznym, pragnie dotrzeć do całego Kościoła, w szczególności do rodzin chrześcijańskich.  Nie czytajmy jej, jak radzi papież Franciszek, w pośpiechu, ale cierpliwie zgłębiajmy jej treść, dodatkowo poszukując informacji na tematy szczególnie nas interesujące.

Mam nadzieję, że każdy, poprzez lekturę, poczuje się wezwany do troszczenia się z miłością o życie rodzin, ponieważ one „nie są problemem, są przede wszystkim szansą” .” (AL 7)

 

Misyjność jako droga budowania przymierza pomiędzy rodzinami

Ojciec Święty:

„W Kościele oraz w posłudze duszpasterskiej względem rodzin powinien zostać zapoczątkowany zwrot w kierunku działania misyjnego, tak aby towarzyszyć rodzinom w ich życiowej podróży i pomagać im stawić czoła wyzwaniom  z odwagą i spokojem – podczas gdy obecnie muszą często mierzyć się z nimi w samotności.”

„Z tego względu cały Kościół potrzebuje nawrócenia misyjnego: nie wolno poprzestawać na głoszeniu czysto teoretycznym i wyizolowanym od rzeczywistych problemów ludzi”. Duszpasterstwo rodzinne „powinno umożliwiać doświadczenie, że Ewangelia rodziny jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia człowieka: jego godności i pełnej realizacji we wzajemności, w jedności i płodności. Nie chodzi tylko o przedstawienie jakichś norm, ale o zaproponowanie wartości, odpowiadając na ich zapotrzebowanie, które stwierdzamy dziś także w krajach najbardziej zlaicyzowanych.” AL 201

Michael i Hun Ching

„Wcześniejsze lata naszego małżeństwa były dość dużym wyzwaniem z racji na brak porozumienia w kwestiach rodzicielskich. […]. Nauczyliśmy się komunikować w sposób okazujący szacunek, aby móc cieszyć się darem rodziny oraz podejmować codzienne decyzje, tak by służyły miłości do siebie nawzajem i do naszych dzieci. Ponadto ciągle przypominamy sobie, by być znakiem miłości Boga dla innych poprzez zakotwiczenie we wspólnocie rodzin podobnie myślących.”

„Główny wkład do duszpasterstwa rodzin wnoszony jest przez parafię, będącą rodziną rodzin, w której harmonijnie mają swój udział małe wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia kościelne”. Wraz z duszpasterstwem specyficznie ukierunkowanym na rodziny.” AL 202

 

 


 

Zaproszenie do refleksji:

Czy jesteśmy świadomi sakralnego i nienaruszalnego charakteru naszego małżeństwa i rodziny?

Jako wspólnota – czy wiemy, jak cenić nasze rodziny i ich duszpasterską rolę?

Dynamika rodziny:

Każda osoba w rodzinie mówi o tym, jak ważna jest dla niej rodzina. Komunikując  innym członkom rodziny swoje zdanie może wyrazić się w sposób właściwy sobie – poprzez gesty, myśl czy słowo.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Małżeństwa/rodziny poznają się w małych grupach, a następnie podczas najbliższej niedzielnej Mszy Świętej każda rodzina biorąca udział w spotkaniu otrzymuje konkretny znak, np. kwiat.

Modlitwa

Święta Rodzino z Nazaretu, obudź w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, a także świadomość tego, że rodzina jest bezcennym i niezastąpionym dobrem.

Niech każda rodzina tworzy zapraszającą przestrzeń dobroci i pokoju dla dzieci i starszych, dla chorych i samotnych, dla biednych i potrzebujących.  Amen.

Papież Franciszek

 


Rozpoznać dar małżeństwa i dar rodziny.

Ojciec Święty:

„Adhortacja apostolska Amoris Laetitia stanowi zaproszenie skierowane do młodych ludzi i rodzin chrześcijańskich, tak aby mogli oni szanować dar małżeństwa i dar rodziny; aby pielęgnowali mocną więź miłości pomiędzy sobą – głęboko zakorzenioną w Chrystusie i napełnioną wartościami hojności, oddania, wierności i cierpliwości.”

„(…) uważam ją (adhortację) za propozycję dla chrześcijańskich rodzin, która pobudzi je do docenienia darów małżeństwa i rodziny oraz do podtrzymania miłości silnej i pełnej takich wartości jak wielkoduszność, zaangażowanie, wierność i cierpliwość. Po drugie, ponieważ pragnie ona zachęcić wszystkich, by byli znakiem miłosierdzia i bliskości tam, gdzie życie rodzinne nie jest realizowane w sposób doskonały lub nie przebiega w pokoju i radości.” AL 5

Michael and Hun Ching

„Wierzymy, że wciąż w młodych ludziach jest tęsknota za rodzinami, ponieważ wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Dlatego też jest w nich pragnienie relacji miłości. A my czujemy, że rodzina ciągle jest najlepszym miejscem, w którym ją odnajdą. Jednakże z powodu skomplikowanych czasów, w jakich świat się dziś znajduje, może być to niełatwe.”

„W dzisiejszym świecie doceniane jest także świadectwo małżeństw, które nie tylko wytrwały w czasie, ale nadal rozwijają wspólny projekt i zachowują wzajemne uczucie.” AL 38

„Siła rodziny „tkwi zasadniczo w tym, że rodzina jest zdolna kochać i uczyć miłości. Niezależnie od tego, jak dana rodzina może być poraniona, zawsze może się ona rozwijać wychodząc od miłości.” AL 53

„Musimy znaleźć słowa, motywacje i świadectwa, które 15by nam pomogły w poruszeniu najgłębszych zakamarków serc ludzi młodych, gdzie są najobfitsze źródła ich zdolności do wielkoduszności, zaangażowania, miłości, a nawet heroizmu, aby ich zachęcić do zaakceptowania z entuzjazmem i męstwem wyzwania małżeństwa.” AL 40

 


 

Zaproszenie do refleksji:

Co oznacza „kochać” kogoś?

Dynamika rodziny:

Zorganizuj rodzinny wieczór na temat miłości, niech każda z osób narysuje bądź napisze, co dla niej oznacza kochać kogoś. Można przeznaczyć dodatkowy czas na to, aby wszyscy mogli wyjaśnić, co napisali/narysowali.

Dynamika grupy/wspólnoty:

W małych grupach każda rodzina/małżeństwo dzieli się konkretnym doświadczeniem miłości Boga.

Modlitwa

Obdarz nas, Panie, darem codziennego rozwijania zdolności patrzenia na siebie nawzajem z powagą, słuchania innych z uwagą, rozmawiania w szczerości, obdarzania się gestami otwartości, uwagi i miłości, aby poprzez nasze rodziny Twoje światło jaśniało w ciemności świata.

Amen.


 

Rodzina: znak miłosierdzia

Ojciec Święty:

„Poprzez  ”Amoris Laetitia” chcę zachęcić każdego z Was, abyście byli znakiem miłosierdzia i bliskości zawsze tam, gdzie życie rodzinne nie jest przeżywane doskonale lub nie rozwija się w pokoju i radości.”

„Wielu nie dostrzega, że orędzie Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest wyraźnym, jasnym odzwierciedleniem nauczania i postawy Pana Jezusa, który proponując wymagający ideał jednocześnie nigdy nie stracił współczującej bliskości wobec osób słabych, jak Samarytanka czy kobieta cudzołożna.” AL 38

Michael and Hun Ching

„Trzeba pomagać małżeństwom, aby rozwijały się w swojej relacji oraz były dobrymi wzorcami dla swoich dzieci. Tutaj Kościół ma ważną rolę do spełnienia.”

„(…) małżonkowie są czasami niepewni, niezdecydowani i trudno im znaleźć sposoby rozwoju. Wielu jest tych, którzy mają tendencję do pozostawania na wczesnych etapach życia emocjonalnego i seksualnego. Kryzys pary małżeńskiej destabilizuje rodzinę i poprzez separację i rozwód może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla dorosłych, dzieci i społeczeństwa, osłabiając jednostkę i więzy społeczne”. Często „mamy do czynienia z wieloma kryzysami małżeńskimi, do których często podchodzi się w sposób powierzchowny i bez odwagi cierpliwości, sprawdzenia, wzajemnego przebaczenia, pojednania, a także poświęcenia.” AL 41

 


 

Zaproszenie do refleksji:

Jak przeżywamy „miłosierdzie” w naszej rodzinie?

Dynamika rodziny:

Niech każda z osób w rodzinie postanowi sobie, aby uczynić coś względem wybranej osoby w rodzinie, co będzie wyrażać przebaczenie i przyjęcie.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Zorganizujcie „celebrację przebaczenia” – czas celebracji sakramentu pokuty i pojednania, a po nim czas świętowania we wspólnocie.

Modlitwa

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje spojrzenie pełne miłości, które pozwala nam spojrzeć na nasze błędy oraz daje siłę i pragnienie, aby je przezwyciężyć. Dziękujemy Ci za poczucie bezpieczeństwa, jakie odczuwamy, pozostając pod Twoim spojrzeniem. Pozwól, abyśmy wiedzieli, jak obdarowywać naszych  współmałżonków, dzieci oraz każdego napotkanego brata i siostrę tym samym spojrzeniem wyrażającym miłość, przyjęcie i zrozumienie.

Amen.

 

 


 

Troszczyć się o każdą rodzinę.

Ojciec Święty:

„Dzisiaj rozpoczniemy 10-miesięczną podróż, którą podejmujemy razem, aby rozmawiać o pięknie bycia rodziną.
Każdy wezwany jest do pełnej miłości troski o życie rodziny, gdyż rodziny nigdy nie są problemem, one zawsze są darem. A w kontekście przyszłości są szansą.”

 „Przymierze miłości i wierności, którym żyje Święta Rodzina z Nazaretu, rzuca światło na zasadę, która nadaje kształt każdej rodzinie i pozwala jej lepiej radzić sobie ze zmiennymi kolejami życia i historii. Na tym fundamencie każda rodzina, także w swojej słabości, może stać się światłem w mroku świata. „Tutaj rozumiemy sposób życia w rodzinie. Niech Nazaret przypomni nam, czym jest rodzina, czym jest komunia miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nienaruszalny charakter. Niech nam pozwoli zobaczyć, jak słodkie i niezastąpione jest wychowanie w rodzinie, niech nauczy nas, że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie (Paweł VI, Przemówienie w Nazarecie, 5 stycznia, 1964)” AL 66

 


 

Zaproszenie do refleksji:

Pozostawiając nasze ograniczenia i trudności  – co jest piękne w naszej rodzinie?

Dynamika rodziny:

Niech każda z osób w rodzinie wskaże piękny i pozytywny aspekt dotyczący siebie oraz pozostałych członków rodziny.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Każdy podkreśla piękny aspekt swojej wspólnoty, o  ile jest wspólnotą na wzór dużej rodziny.

Modlitwa

Panie Jezu, zawierzamy Ci naszą rodzinę i każdą ludzką rodzinę. Naucz nas, byśmy zawsze umieli patrzeć na siebie nawzajem z ciągle nowym zachwytem, nigdy nie myśląc, że znamy całkowicie osoby blisko nas, ale zawsze umiejąc dostrzec nieskończone piękno, jakie jest w każdym i każdej z naszych bliskich. Pomóż nam odkrywać, że miłość ma swoje potrzeby i daj nam siłę, by zawsze je szanować.

Amen

Zaproszenie do przeczytania Amoris leatitia.

Amoris leatitia, numery 1-7

Doświadczenia i trudności rodzin

Amoris leatitia, numery 31-57

 

 

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

(Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
Rzym, 22-26 czerwca 2022)

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, konsultor Rady ds. Rodziny KEP