Parlament UE zatwierdza inicjatywę „Odwrócenie trendów demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności”

Opublikowano: 9 czerwca 2021 r.

W czwartek 20 maja 2021 r. Parlament Europejski przyjął raport pt. „Odwrócenie trendów demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności” (sprawozdawca: Daniel Buda, EPL, Rumunia).

„Znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym nie jest właściwie doceniane; mając na uwadze, że rodzicom, dzieciom i rodzinom należy zagwarantować wsparcie, w tym dostępną infrastrukturę opieki nad dziećmi, elastyczną organizację pracy, pomoc dla rodzin samotnie wychowujących dzieci i rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi oraz odpowiednie wsparcie finansowe podczas urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego; mając na uwadze, że takie wsparcie może pomóc w odwróceniu negatywnych tendencji demograficznych”.

Przyjęty tekst ponadto „podkreśla również znaczenie przepisów przyjaznych rodzinie, które ułatwiają zadowalającą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym” i „uważa ponadto, że inwestycje w ramach EFS+ powinny promować szanse na zatrudnienie kobiet i samotnych rodziców mających trudności ze znalezieniem pracy, powinny zapewniać finansowanie dla przystępnych cenowo placówek opieki nad dziećmi i wspierania młodych rodzin”.

Raport przypomina również o „potrzebach dzieci pozostających pod opieką członka rodziny lub żyjących samotnie, podczas gdy rodzice pracują za granicą”. Tak więc Rezolucja wyróżnia się zwróceniem uwagi na wiele czynników, które powodują, że pary opóźniają poród lub całkowicie go porzucają, zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i społecznej.

FAFCE z zadowoleniem przyjmuje to sprawozdanie i ma nadzieję, że UE będzie o krok dalej uznawać demograficzną zimę, inwestować w rodzinę i chronić interesy rodzin na całym kontynencie. W celu uzyskania dalszych informacji:·

Więcej: www.fafce.org

Tłumaczenie: Beata Choroszewska/KODR