2. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Rodzina w świetle Słowa Bożego

Opublikowano: 10 czerwca 2021 r.

 

Materiał do pobrania TUTAJ

Rodzina w świetle słowa Bożego

Miłość wzajemna: „żyjąca ikona, poprzez którą objawia się Bóg”

Ojciec Święty

„Jak wyobrażamy sobie miłość Boga? Czy w świecie jest taka rzeczywistość, która pomaga nam tę miłość zobaczyć na własne oczy? Oczywiście, że jest! To rodzina! Obraz Boga odbija się w mężczyźnie i kobiecie, w ich wzajemnej miłości: żyjącejikonie’, poprzez którą objawia się Bóg”.

Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem. Światło rzucają nam słowa św. Jana Pawła II: „Osoby naszego Boga w swej najbardziej wewnętrznej tajemnicy nie pozostają w samotności, lecz tworzą rodzinę, ponieważ w tajemnicy tej zawiera się ojcostwo, synostwo i sama istota rodziny, jaką jest miłość. Miłością w tej Bożej rodzinie jest Duch Święty”. Rodzina nie jest więc czymś obcym samej istocie Boga.AL 11

Pedro i Trini

Pedro: „Wiemy, że od zawsze Bóg stworzył nas dla siebie nawzajem. Jestem zakochany w Trini, odkąd się zaręczyliśmy. Do dzisiejszego dnia doceniam jej pasję życia.”
Trini: „Podoba mi się odwaga Pedro.  Angażuje się w każdy podejmowany przez siebie projekt i poświęca się mu z ogromną pasją.”
Przekraczamy zatem próg tego pogodnego domu, gdzie rodzina siedzi wokół świątecznego stołu. W centrum spotykamy ojca i matkę z całą ich historią miłosną. W nich wypełnia się ów pierwotny plan, który sam Chrystus
przywołuje z mocą: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?” (Mt 19, 4). Przypomina Księga Rodzaju:  „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (2, 24).
AL 9

Zaproszenie do refleksji:

Przekroczmy próg naszego domu: odkrywamy tam prawdę o nas i historię naszej miłości, w której wypełnia się zamysł Boga.
Pokochaliśmy się, gdyż zobaczyliśmy w sobie iskrę, która w jakiś sposób odzwierciedlała Boże piękno.
Co to dla nas znaczy?
Czy wciąż dostrzegam to piękno w drugiej osobie? Czy w ogóle o nim myślę?
Zatrzymujemy się na chwilę, aby pomyśleć nad tajemnicą obecności Jezusa w więzi naszej miłości. Możemy podzielić z innymi członkami rodziny powodem, dla którego zakochaliśmy się.

Dynamika rodziny:

Patrząc na zdjęcia ślubne przypominamy sobie pierwsze momenty naszej miłości. Możemy podzielić się ze współmałżonkiem lub naszą rodziną tym, co sprawiło, że zakochaliśmy się w sobie.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Małżeństwa/rodziny dzielą się w małych grupach historią swojej miłości.

Modlitwa

Wychwalony bądź, Panie,
który dałeś nas sobie nawzajem jako męża i  żonę
i uczyniłeś nas żyjącym obrazem Twojej miłości.
Pozwól nam codziennie rozwijać się w zdolności patrzenia na siebie nawzajem z powagą,
w zdolności uważnego słuchania, rozmawiania w szczerości, obdarzania się gestami przyjęcia, uwagi i miłości.
Obdarz nas, o Panie, darem umiejętności zachwytu nad pięknem naszej małżeńskiej miłości.

Amen.

 

Nikt nie jest przeznaczony do samotności

Ojciec Święty:

„Jak rodzi się rodzina? Rodzi się ze spotkania pomiędzy pewnym „ja” i pewnym „ty”, rodzi się z mężczyzny i kobiety, którzy odkrywają jeden drugiego i uzdrawiają w ten sposób swoją samotność. Nikt nie ma być sam. Zostaliśmy stworzeni, abyśmy byli darem miłości dla drugiego i abyśmy przekazywali życie w miłości.”

„Z tego spotkania, które leczy samotność wypływa przekazywane życie i rodzina. […] „złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 5; por. Rdz 2, 24). Czasownik „złączyć się” w oryginale hebrajskim oznacza ścisłe współbrzmienie, przylgnięcie fizyczne i wewnętrzne. […]. W ten sposób przywołuje się zjednoczenie małżeńskie nie tylko w jego wymiarze seksualnym i cielesnym, ale również w jego dobrowolnym obdarowaniu miłością.” AL 13

Pedro i Trini

Trini: „Dobrze mieć świadomość, że jesteśmy narzędziem Boga. Jesteśmy głęboko pewni, że Pan ma plan wobec nas i wiemy, że Jego Opatrzność pomoże nam go wypełnić.”

Pedro: „Nasza rodzina jest domowym Kościołem. Miłość Boga jest obecna. Jezus czyni siebie obecnym przy naszym stole, w modlitwie, w sposobie wychowywania naszych dzieci, w smutku i radości.”

„Wiemy, że w Nowym Testamencie mowa jest o „Kościele zbierającym się w domu” (por. 1 Kor 16, 19; Rz 16, 5; Kol 4, 15; Flm 2). Przestrzeń życiowa rodziny może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole. Niezapomniana jest scena nakreślona w Apokalipsie: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (3, 20). W ten sposób naszkicowany jest dom, który niesie w swoim wnętrzu obecność Boga, wspólną modlitwę i przez to błogosławieństwo Pana” AL 15

„Rodzina jest wezwana do wspólnej, codziennej modlitwy, czytania słowa Bożego i komunii eucharystycznej, aby rozwijać miłość i coraz bardziej stawać się świątynią, w której mieszka Duch Święty..” AL 29

 

Zaproszenie do refleksji:

Wynikająca z Sakramentu Małżeństwa żyjąca obecność Jezusa w naszym małżeństwie czyni z naszej rodziny domowy Kościół. Podejmujemy refleksję i dzielimy się ze współmałżonkiem lub naszą rodziną tym, co budzi się w nas, gdy myślimy o tej cudownej prawdzie.

Dynamika rodziny:

Czy z powodu mojego zachowania zdarzyło się, że mój współmałżonek musiał przeżywać chwile samotności? Spróbujcie o tym porozmawiać. Możemy zapytać nasze dzieci, czy czuły się kiedykolwiek samotne w rodzinie.

Dynamika grupy/wspólnoty:

Jako domowy, rodzinny Kościół: czy wiemy, jak patrzyć dokoła nas i sprawić, że ludzie przeżywający w danym czasie momenty samotności zostaną dostrzeżeni i poczują się przez nas przyjęci? Niech każde małżeństwo lub rodzina podejmie konkretne zobowiązanie, mając na uwadze kogoś, kto – często napotykany – przeżywa właśnie czas trudności i samotności.

Modlitwa

Panie Jezu, modlimy się do Ciebie, ponieważ jesteś obecny w naszej rodzinie, naszym domowym Kościele. Pomóż nam być uważnymi wobec tych, którzy są obok nas, aby nikt nie czuł się osamotniony z powodu naszego zachowania, braku zapraszającego wyciągnięcia ramion, z powodu wypowiadania krzywdzących słów.
Daj nam łaskę, byśmy potrafili się zatrzymać i bez pośpiechu z radością słuchali, okazali przyjazny gest, akt miłosierdzia i przebaczenie.
Amen.

 

Autentyczna miłość zawsze rodzi życie

Ojciec Święty:

„Zdolność małżeństwa do dawania życia jest obrazem dynamizmu miłosnego, który dzieje się w Bogu, Bożego stwórczego działania. Owocna i obdarzająca miłość jest znakiem wewnętrznego życia Boga. Kiedy poczyna się dziecko, mężczyzna i kobieta stają się współtworzącymi wraz z Bogiem. Dają Bogu Syna lub Córkę, a On wkracza w tę miłość. Dlatego też każde życie ludzkie jest niepowtarzalne i cenne i należy je chronić.”

Para, która kocha i rodzi życie, jest prawdziwą żywą „figurą” (ale nie żadną z tych wykonanych z kamienia lub złota, jakich zakazuje Dekalog), zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Dlatego płodna miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości Boga […] Rzeczywiście zdolność ludzkiej pary do rodzenia jest drogą, poprzez którą rozwija się historia zbawienia. W tym świetle owocne relacje małżonków stają się obrazem, służącym do odkrycia i opisania tajemnicy Boga […]” AL 11

Pedro i Trini

Pedro: „Wiemy, że to Bóg dał nam nasze dzieci, że one nie są naszą własnością. Naszym zadaniem jest pomóc im w wypełnieniu ich misji, w realizacji ich własnych życiowych projektów.”
Trini: „Przekazujemy wiarę pośród siebie: rodzice dzieciom, zaś dzieci rodzicom. Rodzice przekazują Boże ojcostwo, natomiast dzieci uczą nas, co oznacza być dziećmi.”

Biblia traktuje także rodzinę jako miejsce katechezy dzieci. […] „Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, których dokonał [..] aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom, aby to poznało przyszłe pokolenie, synowie, co się narodzą” (Ps 78, 3-6). Dlatego rodzina jest miejscem, gdzie rodzice stają się dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami wiary. Jest to zadanie, które wypełnia się własnymi siłami, osoba uczy osobę. „Gdy cię syn zapyta w przyszłości […], odpowiesz mu” (Wj 13, 14).” AL 16

 

Ewangelia przypomina nam również, że dzieci nie są własnością rodziny, ale mają one przed sobą swoją własną drogę życiową. Choć to prawda, że Jezus ukazuje się nam jako wzór posłuszeństwa wobec swoich ziemskich rodziców, podporządkowując się im (por. Łk 2, 51), to prawdą jest również, że ukazuje, iż wybór życiowy dziecka i jego własne powołanie chrześcijańskie może wymagać oddzielenia, aby podążać swoją własną drogą do królestwa Bożego (por. Mt 10, 34-37; Łk 9, 59-62).” AL 18

 

Zaproszenie do refleksji:

Nasza dzieci, biologiczne i duchowe, są darem Boga, który powierza je nam, abyśmy wychowywali je jako Jego dzieci. Co konkretnie oznacza to dla nas? Czy uświadamiamy to sobie?

Dynamika rodziny:

Najpierw z małżonkiem, a następnie z dziećmi zastanawiamy się, jak owocnymi byliśmy do tej pory.

Dynamika grupy/wspólnoty:

„ Szczęśliwy, kto boi się Pana” (Zob. Ps 128, 1-6).
Psalmista nie tylko odnosi się do biologicznych dzieci, ale także do wszystkich dzieci, które w Duchu Świętym może ‘zrodzić ‘ każde małżeństwo.
Rozważamy, co oznacza dla naszej rodziny dawać życie we wspólnocie, do której należymy.
Jak konkretnie to dawanie życia wygląda na co dzień? W jaki sposób służymy innym ludziom oraz jak służymy wspólnocie?

Modlitwa:

Święta Rodzino z Nazaretu,
obudź w naszym społeczeństwie świadomość świętego i nienaruszalnego charakteru naszej rodziny,
obudź świadomość jej bezcennego i niezastąpionego dobra.
Niech każda rodzina zapewni otwarty dom, w którym jest pokój i dobro dla dzieci i starszych,
dla chorych i samotnych,
dla biednych i dla potrzebujących.
Amen.
Papież Franciszek, Synod o Rodzinie,
27 października 2013

 

Tajemnica Boga odzwierciedla się w rodzinie

Ojciec Święty:

„Tajemnica Boga, którą jest miłość rodzinna, komunia miłości pomiędzy Ojcem i Synem, odzwierciedla się w rodzinie.
Przeżywajcie każde wyzwanie, jakie staje przed waszymi rodzinami – czy smutne, czy ekscytujące – z odwagą i spokojem. Zachowajcie w Waszych sercach i rozmyślajcie nad cudami Bożymi ukrytymi w każdej chwili waszego codziennego życia! Bóg nas kocha i sprawia, że wszystko działa na rzecz dobra tych, którzy Go szukają. ”

 „Słowo Boże nie ukazuje się jako sekwencja abstrakcyjnych teorii, ale jako towarzysz drogi dla rodzin przeżywających kryzys i wszelkie cierpienie, i wskazuje im cel drogi, kiedy Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu” (Ap 21, 4). AL 22

„Z tym spojrzeniem, na które składają się wiara i miłość, łaska i zaangażowanie rodziny ludzkiej i Trójcy Świętej, rozważamy rodzinę.” AL 29

„Podobnie jak Maryja, są zachęcone do przeżywania odważnie i z pogodą ducha swoich obowiązków rodzinnych, smutnych i porywających, do strzeżenia i rozważania w sercu Bożych cudów (por. Łk 2, 19.51). W skarbcu serca Maryi są również wszystkie sprawy każdej z naszych rodzin, które Ona troskliwie zachowuje.” AL 30

Zaproszenie do refleksji:

Rozważamy, z iloma trudnościami zmierzyliśmy się jako małżeństwo i rodzina oraz w jaki sposób był w nich obecny Pan Bóg.

Dynamika rodziny:

Czy umiemy dostrzec znaki obecności Boga w poważnych wyzwaniach, ale też w codziennych małych trudach w naszym małżeństwie i rodzinie? Jak i gdzie doświadczyliśmy dziś obecności Boga?

Dynamika grupy/wspólnoty:

Każde małżeństwo/rodzina zaproszona jest do podzielenia się, w jaki sposób udaje im się pielęgnować relację z Bogiem w swojej codzienności, pomimo trudności, braku czasu i obowiązków.
Każde małżeństwo/rodzina wybiera małe postanowienie, aby pamiętać w codzienności o obecności Jezusa w swoim domowym Kościele.

Modlitwa

Maryjo zawsze Dziewico,
Słodka Małżonko i czuła Matko,
poświęcamy i zawierzamy wszystkie nasze rodziny Twojemu Niepokalanemu Sercu.
Przynieś im pokój, jedność, miłość i przebaczenie.
Podtrzymaj rodziny przeżywające trudności dzięki Twojej troskliwości
i siłą Twojego serca zjednocz rozbite rodziny.
Chroń życie nienarodzonych
i obdarz radością macierzyństwa kobiety, które go pragną.
Prowadź nasze dzieci, aby mogły zachować wiarę w Pana
i znalazły ciepłe uczucia w swoich domach.
Pomóż tym, którzy przechodzą próby choroby, cierpienia, złudzeń i samotności.
Daj pracę i codzienny chleb każdemu.
Bądź naszą siłą w codziennych trudach
i wyproś nam u Boga łaskę Jego błogosławieństwa
i wzrost naszej wiary.
Amen.

Zaproszenie do przeczytania Amoris leatitia.

W świetle Słowa

Amoris leatitia, numery 8 – 30

 

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

(Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
Rzym, 22-26 czerwca 2022)

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, Konsultor Rady ds. Rodziny KEP