Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Opublikowano: 1 września 2021 r.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą małżeństw, rodzin, osób pojedynczych, które pociągnęła i zachwyciła Najświętsza Rodzina z Nazaretu. W swoim codziennym życiu uczymy się naśladować Jezusa, Maryję i Józefa we wzajemnej miłości, jedności, oddaniu i służeniu sobie wzajemnie. Wpatrujemy się w prostotę Ich życia w nazaretańskim domu, w pełną otwartość na Boga, zaufanie Mu w radościach i trudach. Chcemy naśladować Świętą Rodzinę w naszym życiu codziennym, stawiając tak jak Maryja i Józef w centrum zawsze Jezusa.

Gdzie jesteśmy?

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są siostry nazaretanki, czyli Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Dlaczego? Bo to one już od końca XIX w. idąc za swoją założycielką, bł. Franciszką Siedliską, ukazują nam piękno rodziny składającej się z Jezusa, Maryi i Józefa. Od samego początku istnienia Zgromadzenia bł. Maria Franciszka od Dobrego Pasterza widziała potrzebę włączenia osób świeckich w misję sióstr. Już w 1887 r. pisała o stworzeniu dzieła spośród osób świeckich, „które tworzyć będą Bractwo Najświętszej Rodziny z Nazaretu”. Do tej idei powróciły siostry nazaretanki, tworząc najpierw w USA pierwsze wspólnoty Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, a w latach 1995-2000 także w Europie, we Francji i w Polsce. Dziś SNR działa na terenie USA, Australii, Filipin, Francji i Polski, licząc ponad 1000 członków.
W Polsce SNR skupia wspólnoty w prowincji warszawskiej i krakowskiej ss. nazaretanek. W prowincji warszawskiej wspólnoty Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny znajdują się w następujących miastach: Kalisz, Kolumna k. Łasku, Konin, Leszno, Lublin, Łuków, Oborniki, Ostrzeszów, Poznań, Rawa Mazowiecka, Supraśl k. Białegostoku, Warszawa, Wytyczno, Żdżary.

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas nie tylko troska o siebie i swoje zbawienie, ale nade wszystko troska o rodziny:

Odkrywamy miłość Boga Ojca w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego poprzez codzienną lekturę Pisma Świętego oraz życie sakramentalne.

Kształtujemy na co dzień nasze życie osobiste i życie naszych rodzin na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, ucząc się od Niej miłości, przebaczenia; troszcząc się o zdrowe relacje małżeńskie, rodzinne, budując trwałe związki sakramentalne.

Modlimy się codziennie, w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek, za swoją rodzinę i wszystkie rodziny świata.

Chcemy być świadectwem życia zgodnego z Ewangelią i nauką Kościoła we własnym domu, wobec innych rodzin, naszych środowisk, miejsc pracy.

Podejmujemy odpowiedzialność za Kościół poprzez konkretną modlitwę za Zgromadzenie, o powołania do niego i w innych w intencjach powierzonych przez Zgromadzenie.

Włączamy się w charyzmat Zgromadzenia przez udział w różnych dziełach apostolskich sióstr nazaretanek w zależności od swoich możliwości.

Dlaczego warto zostać członkiem SNR?

We wspólnocie znajdują się małżeństwa, rodziny, osoby pojedyncze w różnym wieku i różnych profesji. Ci, którzy chcą naśladować Świętą Rodzinę w swym codziennym życiu i włączać się w charyzmat sióstr nazaretanek, chcą szerzyć królestwo Bożej miłości w swoich sercach, rodzinach, środowiskach, mogą zostać członkami Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny lub też korzystać z różnych form jako przyjaciele SNR. Okres przygotowania do uroczystego przyjęcia w poczet członków trwa ok. 2 lat.
Członkowie Stowarzyszenia mają udział w dobrach duchowych nie tylko SNR, ale też całego Zgromadzenia, czyli w tych dobrach, które tworzą modlitwy, cierpienia, ofiary wielu często nieznanych sióstr i członków. Jak mówi Kościół, włączamy się w skarbiec duchowy, z którego członkowie SNR mogą czerpać nieustannie.
Aktualnie (na dzień 7 marca 2020 r.) w prowincji warszawskiej jest 192 członków i 151 dzieci Nazaretu, 9 zmarłych członków oraz ok. 200 przyjaciół SNR.

Jak wygląda nasza codzienność

Spotykamy się w lokalnych wspólnotach na comiesięcznych skupieniach wokół słowa Bożego, Eucharystii, konferencji na określony temat według 8-letniego cyklu formacyjnego oraz agapy, czyli spotkania wspólnoty w radości i miłości. Oprócz formacji dorosłych jednocześnie odbywa się formacja dla dzieci adekwatna do ich wieku.
Rekolekcje dla rodzin odbywają się latem i zimą. Przybierają różną formę od tradycyjnej, poprzez wędrówki po Tatrach, pielgrzymko-rekolekcje do różnych miejsc świata, aż po spływy kajakowe. Centrum wszystkich rekolekcji jest Eucharystia, konferencja, medytacja słowa Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu. Niezwykle ważny jest też czas dla rodziny, a także pogodne wieczory spędzane na wspólnej zabawie dzieci i dorosłych. Często odbywają się też specjalne konferencje dla małżonków. Organizujemy także rekolekcje dla rodzin z turnusem dla młodzieży.
Inne formy spotkań to:
Pielgrzymki: do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – w marcu i do Roszkowej Woli i Żdżar, rodzinnego miejsca założycielki sióstr nazaretanek, bł. Franciszki Siedliskiej – w kwietniu.
Rekolekcje weekendowe, np. warsztaty tematyczne, lectio divina itp.
Randki małżeńskie – jednorazowe lub cykliczne dwugodzinne spotkanie małżonków w atmosferze randki.
Kursy małżeńskie – 8-tygodniowy cykl spotkań dla małżonków, z różnym stażem i w różnym wieku, budujący zdrowe relacje.
Dni pustyni – spotkania w ciszy, będące okazją do zaczerpnięcia wody ze studni Życia.
Sylwesterowe zatrzymanie – rekolekcje weekendowe połączone z balem sylwestrowym dla dzieci i dorosłych.
Nasze spotkania są OTWARTE dla wszystkich!

Jeśli chcesz się włączyć…?

Na stronie www.nazaret.opoka.net znajduje się mapa wszystkich lokalnych wspólnot w prowincji warszawskiej, a w zakładce O nas Wspólnoty lokalne – dane teleadresowe. W Kalendarium znajdują się wszystkie formy spotkań, na które można się zapisać. Możesz znaleźć nas też na Facebooku.
Jeśli mieszkasz poza miejscowością, gdzie są domy sióstr nazaretanek i wspólnoty SNR, skontaktuj się z Dyrektorką Stowarzyszenia, s. Maksymilianą Dojcz (zakładka Kontakt). Mamy członków mieszkających w innych miejscach, a nawet w Niemczech! Dla Boga nie ma odległości i granic!
Święta Rodzina dziś chce zatrzymać się i zamieszkać w Waszym domu!

Siostra odpowiedzialna za Stowarzyszenie:
s. Maksymiliana Dojcz

Więcej: www.nazaret.opoka.net