Modlitwa w intencji rodzin polonijnych w ostatnie niedziele miesiąca

Opublikowano: 25 października 2021 r.

Zespół ds. Inicjatyw Duszpasterskich w ramach Polonijnej Rady Rodziny proponuje modlitwy za rodziny polonijne podczas Mszy świętych w ostatnie niedziele miesiąca. Bardzo popieram tę inicjatywę i ponawiam prośbę o zapoznanie z nią księży – duszpasterzy polonijnych. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo winniśmy troską duszpasterską i modlitwą otaczać środowiska rodzinne. Stąd liczę, że księża chętnie podejmą inicjatywę Polonijnej Rady Rodziny – napisał bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w komunikacie skierowanym do księży pracujących wśród Polonii.

Niedziela 31 października 2021 – Rocznica Poświęcenia własnego kościoła

Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Dzień modlitwy za małżeństwa i rodziny polonijne w Europie

 

 Wprowadzenie do liturgii

Małżonek: W ostatnią niedzielę października w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła.  Każda świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania. Chcemy  podziękować jako wspólnota polonijna za tę świątynię w której modlimy się w ojczystym języku i w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Świątynia jest także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół — żywą świątynią Boga. Pamiętamy także o tych, którzy trudzili się przy wznoszeniu tego kościoła. W tę ostatnią niedzielę miesiąca łączymy się duchowo z Polakami i Polonią w całej Europie na modlitwie w intencji małżeństw i rodzin polonijnych.

 

Kapłan zapowiada intencję i następnie akt pokutny:

Aby ta liturgia mogła przemienić nasze myśli i czyny naszego życia i aby nasze serca mogły być świątynią Ducha Świętego oczyśćmy nasze serca.

 

Panie Jezu, którzy jesteś drogą, prawdą i życiem, zmiłuj się nad nami…

Chryste, który odbierasz cześć w ziemskich świątyniach, zmiłuj się nad nami…

Panie Jezu, który jesteś i działasz w swoim Kościele, zmiłuj się nad nami…

 

UWAGA! Ponieważ na dzisiejszą niedzielę do wyboru mamy kilka czytań dlatego komentarz do liturgii Słowa został przygotowany do następujących:

Nowy Lekcjonarz Mszalny, tom VI, czytania w Mszy o świętych, wydanie II, Pallottinum 2019:

1 czyt: 1 Krl 8, 22-23. 27-30 (str. 3*)

2 czyt: 1 P 2, 4-9 (str. 14*)

Ew: Łk 19, 1-10 (str. 17*)

 

Wprowadzenie do liturgii słowa

Małżonka: Pierwsze czytanie mówi o poświęceniu świątyni w Jerozolimie, która kiedyś była znakiem Boga wśród swego ludu. Dzisiaj znakiem obecności Boga jest także ta świątynia, bo Bóg w tym miejscu wysłuchuje i przynosi przebaczenie. W drugim czytaniu Święty Piotr poucza wiernych, że są żywymi kamieniami duchowej świątyni Kościoła o ile potrafią oprzeć się na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus. Natomiast w Ewangelii usłyszymy o Zacheuszu, celniku, który pragnął zobaczyć Jezusa, szukał Go i dlatego stał się żywią świątynią Boga, a w jego domu zatrzymał się Chrystus, który szuka tego co zginęło.

Modlitwa powszechna


Kapłan:
Zgromadzeni w widzialnej świątyni, wzniesionej ludzkimi rękami na chwałę Kapłan: Boga, módlmy się do Tego, którego najwyższe niebiosa nie mogą ogarnąć, aby wysłuchał nas na miejscu swego przebywania w niebie. Po Każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysłuchaj, Panie, modlitwy Kościoła.

 

Małżonkowie na przemian odczytują wezwania:

  1. Kościół jest żyjącym dzisiaj Chrystusem; prośmy, aby serca wszystkich dzieci Kościoła były żywą świątynią Boga.

Wierni: Wysłuchaj, Panie, modlitwy Kościoła.

  1. Kościół jest widzialnym znakiem przymierza Boga z ludźmi; prośmy za widzialną głową Kościoła papieżem Franciszkiem, za biskupów i naszych polonijnych duszpasterzy, aby prowadzili nas do niewidzialnej świątyni nieba.
  2. Kościół jest domem wszystkich ochrzczonych; prośmy do dobre przeżycie oraz owce rozpoczętego w Kościele na etapie diecezjalnym synodu biskupów.
  3. Kościół jest duchową świątynią opartą na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus; prośmy, aby Polacy rozsiani po całym świecie mogli gromadzić się w świątyniach i uwielbiać Boga w ojczystym języku.
  4. Świątynia materialna jest wyrazem wiary i znakiem miłości ludzi do Boga; módlmy się za architektów, artystów, budowniczych, którzy wznosili tę świątynię, aby ich dzieło jak najdłużej chwaliło Boga
  5. Świątynia jest miejscem, gdzie Chrystus przez sakramenty udziela swej łaski; prośmy za kapłanów, którzy tutaj pracowali i pracują, aby ich życie i nauczanie służyło duchowemu dobru wszystkich parafian.
  6. Nasze ciała są świątynią Boga i Duch Święty w nich mieszka; błagajmy Boga, aby nasi zmarli znaleźli się w wiecznej świątyni nieba.
  7. Nasza świątynia jest miejscem naszego spotkania z Bogiem; módlmy się, aby wszyscy, którzy gromadzą się tutaj na modlitwę, otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane.

 

Kapłan: Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz swojemu majestatowi wiekuistą świątynię; wysłuchaj prośby swojego ludu i daj modlącym się w tym kościele radość z otrzymania Twoich darów. Przez Chrystusa Pana naszego.Przed rozesłaniem

Małżonka: To wielka łaska, że mamy świątynię, że możemy się w niej modlić i przyjmować sakramenty. Dbajmy o ten widzialny znak Bożej miłości do nas. Ożywiajmy tę świątynię swoją obecnością i modlitwą. Dziś szczególnie dziękujmy Bogu, że w tym widzialnym miejscu możemy uczestniczyć w ofierze Jego Syna, możemy ogłaszać dzieła Jego potęgi i stawać się żywą świątynią Ducha Świętego. Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że nasze serca są żywą świątynią Boga. Podziękujmy także za miniony miesiąc pięknej modlitwy różańcowej w naszych świątyniach i zawierzajmy się Matce Bożej:

 

Maryjo, Królowo Polski i Polonii,

Tobie oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię świata.

Weź pod swój matczyny płaszcz każde dziecko tej ziemi

i prowadź bezpiecznie drogą prawdy i pokoju

do swego Syna Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen

Komentarz przed błogosławieństwem:

Małżonek: Idźmy stąd ubogaceni błogosławieństwem, a dary, które tutaj otrzymujemy, nieśmy ludziom, których spotkamy w

 

Opracowanie: O.Damian Kopytto OMI, Bruksela