Ogólnopolskie spotkanie online Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego

Opublikowano: 22 marca 2022 r.

W dniu 21 marca br. odbyło się ogólnopolskie spotkanie Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego. Spotkanie było kolejnym, cyklicznie odbywającym się wydarzeniem, którego celem jest wypracowanie dokumentu regulującego pracę doradców życia rodzinnego w Polsce. Spotkanie prowadziła Beata Choroszewska, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego.

W ramach obrad przedstawiciele Zespołu ds. Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności oraz Zespołu ds. Młodzieży podzielili się wynikami swojej pracy.

W zespole ds. Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności aktualnie trwają prace nad konspektami spotkań dla małżeństw wokół płodności, naturalnych metod planowania rodziny oraz seksualności. Konspekty będą do wykorzystania przez doradców życia rodzinnego w parafii i we wspólnotach o charakterze rodzinnym. Powinny być już gotowe w czerwcu tego roku. Został podjęty również temat pilotażu wprowadzania w diecezjach standardów nauczania naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Natomiast Zespół ds. Młodzieży przygotuje i wskaże istniejące opracowania, materiały i programy ogólnopolskie, którymi doradca czy inna osoba może posłużyć się w pracy z młodymi ludźmi. Celami głównymi Zespołu są m.in.: wzmocnienie  pozytywnego stosunku do rodziny jako podstawowej formy życia człowieka; uświadomienie młodzieży potrzeby dojrzewania do odpowiedzialnej miłości, czystości, odpowiedzialnego  rodzicielstwa; pomoc w przyjęciu postawy szacunku dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci; rozumienie znaczenia okresu narzeczeństwa jako czasu weryfikacji i rozeznania, który może uchronić młodych przed życiowymi dramatami.

Beata Choroszewska, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego, podczas obrad powołała również Zespół ds. Małżeństw i Rodzin, którego celem będzie diagnoza potrzeb małżeństw i rodzin oraz przygotowanie oferty w jaki sposób Duszpasterstwo Rodzin może na te potrzeby odpowiedzieć. W skład zespołu weszły następujące osoby:

Sylwia i Damian Henke – Doradcy Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskiej

Iwona i Leszek Dziak – Doradcy Życia Rodzinnego Archidiecezji Warmińskiej

Ewa Kiełek-Rataj – Doradca Życia Rodzinnego Diecezji Opolskiej

Anna Bukowska – Doradca Życia Rodzinnego Diecezji Elbląskiej

Nowym dokumentem, nad którym pracowaliśmy był Kodeks etyczny Katolickiego Doradcy Życia Rodzinnego, który został przygotowany przez Martę i Henryka Kuczajów, konsultorów Rady ds. Rodziny KEP. Kodeks zawiera uwagi etyczne dotyczące formacji własnej doradcy życia rodzinnego, posługi w poradni oraz działalności w strukturach duszpasterstwa rodzin. Dokument spotkał się z dużym zainteresowaniem doradców diecezjalnych. Zostanie włączony w dokument regulujący pracę doradców życia rodzinnego w Polsce.

Ostatnim tematem spotkania była organizacja prawno-finansowa działalności Duszpasterstwa Rodzin dla narzeczonych, którą przedstawił Damian Henke, Doradca Życia Rodzinnego Diecezji Rzeszowskiej. Projekt obejmuje rozwiązania dotyczące m. in. zatrudnienia doradców, finansowania ich pracy oraz kosztów związanych ze szkoleniem nowych doradców życia rodzinnego. Planowane jest również szczegółowe szkolenie w tym obszarze dla doradców reprezentujących poszczególne diecezje.

Na zakończenie zostały zapowiedziane rekolekcje wielkopostne dla doradców życia rodzinnego, które poprowadzi online ks. Przemysław Drąg, Krajowy Duszpasterz Rodzin. W maju odbędą się również szkolenia podnoszące kompetencje diecezjalnych doradców życia rodzinnego z zakresu pracy nad więzią seksualną w małżeństwie oraz z systemowej terapii rodzin.

Spotkanie zostało zakończone modlitwą dziękczynną za posługę doradców w Polsce.