Wytyczne do przygotowania Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.

Opublikowano: 29 kwietnia 2022 r.

Wytyczne do przygotowania

Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.

 Biskupom diecezjalnym, kapłanom i wiernym świeckim odpowiedzialnym
za duszpasterstwo rodzin w diecezji, parafii i ruchach kościelnych.

 

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska organizują X Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2022 r.

Jak podkreślił Ojciec Święty w swoim niedawnym przekazie wideo prezentującym to wydarzenie, Spotkanie odbędzie się w niespotykanym dotąd i wielocentrycznym formacie. Podczas gdy Rzym faktycznie pozostanie głównym wyznaczonym miejscem, każda diecezja będzie mogła być centrum lokalnego spotkania rodzin i wspólnot, dzięki czemu każdy poczuje się bohaterem spotkania.

Spotkanie odbędzie się zatem równolegle:

1. w diecezjach i/lub parafiach z inicjatywy biskupów, księży i ​​rodzin. Rodziny mogą mieć okazję do refleksji, dzielenia się i świętowania z kapłanami;

2. w Rzymie natomiast tylko dla ustalonej z góry liczby delegatów międzynarodowych, wybranych przez konferencje biskupów, ruchy i stowarzyszenia rodzinne. O liczbie delegatów zakomunikowano przewodniczącemu Konferencji Episkopatu, a także przywódcom ruchów międzynarodowych.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek i sugestii, które dykasteria i diecezja rzymska opracowały w nadziei, że pomogą Kościołom partykularnym w organizowaniu lokalnego Spotkania. Pod poniższym linkiem można pobrać prezentację wideo wytycznych (w języku włoskim i angielskim)

https://youtu.be/FBM_BX73ALA

1. W jaki sposób diecezja może przygotować się do celebrowania ŚSR razem z Ojcem Świętym?ü  Przy organizacji tego wydarzenia proponujemy, aby każda diecezja utworzyła zespół duszpasterski oddany temu celowi, wystarczająco liczny i nieograniczony tylko do jednej pary.

 • Będzie to okazja do przyjęcia, tam gdzie to możliwe, propozycji przedstawionych przez pary, które znają lokalne realia rodzin.ü  Wykorzystanie tematu ŚSR: „Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości”.
 • Wykorzystanie symboli ŚRR, które są już dostępne: logo, hymn, obraz, modlitwa i wszystkie materiały, które Dykasteria udostępni w nadchodzących miesiącach. Przetłumacz je, jeśli to konieczne.
 • Rozważ wykorzystanie siedmiu katechez przygotowawczych ŚRR w grupach par, w parafii lub w rodzinach.
 • Oprócz tego materiału można korzystać ze wszystkich narzędzi stworzonych przez Dykasterię podczas Roku Rodzinnego Amoris Laetitia: 10 filmów wideo z Papieżem i rodzinami z całego świata; Różaniec dla narzeczonych, Różaniec dla rodzin; Karty „Wędrówki z Rodzinami”, Dekalog rodziny itp.

Przydatne linki:Oficjalna strona internetowa WMOF www.romefamily2022.com

Inicjatywy/zasoby Roku Amoris Laetitia: http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html

Inicjatywy/zasoby Roku Amoris Laetitia w języku polskim: http://kodr.pl/category/x-swiatowe-spotkanie-rodzin/

2. Czy możliwe jest zorganizowanie ŚSR wspólnie z innymi diecezjami lub zrealizowanie go w powiązaniu z sanktuarium?

 • Oczywiście. Nawet w przypadkach, w których biskup uważa swoją diecezję za małą lub woli organizować ŚSR wraz z innymi diecezjami w pobliżu, na poziomie prowincji kościelnej lub nawet na poziomie krajowym, należy zachować ducha ŚSR. zaproponowanego przez Ojca Świętego „wielocentrycznego i szeroko rozpowszechnionego”
 • Sanktuaria mogą być również odpowiednim miejscem na duże wydarzenia, które wykraczają poza granice diecezji. Konieczne jest jedynie uzgodnienie z ordynariuszem diecezji, w której znajduje się sanktuarium, oraz z biskupami sąsiednich diecezji.

3. Jak mógłby wyglądać program ŚSR, który miałby być celebrowany w diecezjach?

 • Celem jest, aby od 22 do 26 czerwca 2022 r. każda diecezja postawiła rodziny w centrum duszpasterskiej troski, realizując działania, które odzwierciedlają temat ŚSR. Będzie to swego rodzaju „Tydzień Rodziny” w jedności z rodzinami i diecezjami na całym świecie.
 • Podstawowymi kryteriami są wolność i kreatywność każdej diecezji. Nie chodzi o powtarzanie dokładnie tego, co robi się w Rzymie, i nie jest konieczne podążanie za całym programem, który jest oferowany w Rzymie.
 • W zależności od różnicy czasu w stosunku do obchodów w Rzymie, diecezja może zorganizować transmisję na żywo z przemówień Ojca Świętego, niektórych konferencji Kongresu Duszpasterskiego, a nawet oglądać filmy na Youtube w innym czasie niż w Rzymie.
 • Można organizować lokalne konferencje, przydzielone prelegentom (najlepiej parom) wyznaczonym przez biskupa lub proboszcza parafii, na tematy podobne do proponowanych w Rzymie.

4. Jak można zorganizować ŚSR w diecezjach i parafiach?

Wciąż w duchu wolności i kreatywności diecezji:

 • Środa, 22 czerwca: ŚSR można rozpocząć w parafiach Mszą Świętą, a na koniec wręczeniem znaku i np. listu do każdej rodziny w imieniu biskupa.
 • Czwartek, 23 czerwca, piątek, 24 czerwca: Spotkania wieczorne można zaplanować w parafiach lub w małych grupach w domach. Pary mogą obejrzeć film z jednej z konferencji, a potem spędzić trochę czasu na wspólnym dzieleniu się.
 • Sobota, 25 czerwca: Rodziny można zaprosić do diecezji (lub innej lokalizacji, łączącej kilka diecezji) lub do miejsca takiego jak sanktuarium. Byłby to dzień poświęcony rodzinie z konferencjami, świadectwami, pracą w grupie, dzieleniem się i chwilami świętowania.
 • Niedziela, 26 czerwca: Można zaplanować Eucharystię pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego z rodzinami z diecezji (w katedrze lub w innym odpowiednim miejscu). Rodziny mogłyby otrzymać posłanie na zakończenie ŚSR, tak jak uczyni to Papież podczas modlitwy Anioł Pański. Jeśli pozwoliłaby na to różnica czasu, modlitwa Anioł Pański mogłaby być śledzona na żywo lub retransmitowana, przed lub po Mszy Świętej. Gdyby to nie było możliwe, to biskup udzieliłby posłania rodzinom na zakończenie odchodów ŚSR.

5. Jakie środki wsparcia zostaną zapewnione dla realizacji ŚSR w diecezjach?

 • Przykładowy program, jako sugestia, którą można dostosować w różny sposób do każdej lokalnej rzeczywistości.
 • Przewodnik duszpasterski wskazujący tematykę konferencji wraz z propozycjami ich realizacji.
 • Przewodnik liturgiczny z propozycjami celebracji Eucharystii ŚSR w diecezjach.
 • Kilka sugestii dotyczących posłania rodzin na zakończenie ŚSR.

6. Gdzie i kiedy te środki wsparcia będą dostępne? Od końca grudnia 2021 r. będą dostępne na stronie ŚSR (https://www.romefamily2022.com/it/programma/).

(Wkrótce dostępne także w języku polskim) 

7. Jaka jest możliwa rola ruchów kościelnych i stowarzyszeń rodzinnych w realizacji Spotkania w diecezjach?

Ruchy i stowarzyszenia rodzinne, opierając się na swoim indywidualnym charyzmacie, mogą oddać się do dyspozycji biskupów w celu zorganizowania spotkania diecezjalnego, aby współpracować w angażowaniu rodzin i przedstawianiu propozycji duszpasterskich.

8. Jakie tematy będą poruszane w Rzymie w czwartek, piątek i sobotę na Kongresie Duszpasterskim?

I Konferencja: Kościół Domowy i Synodalność

I Panel: Małżonkowie i kapłani razem w budowaniu Kościoła

 • Dwa powołania uzupełniające się i współodpowiedzialne
 • Rodziny i duszpasterze razem na misji
 • Budowanie wspólnoty między rodzinami

II Panel: Młodzi i starsi razem dla Kościoła jutra

 • Rola osób starszych
 • Młodzi i starsi w podróży synodalnej
 • Dziadkowie i osoby starsze w duszpasterstwie Kościoła

II Konferencja: Miłość rodzinna: wspaniała i krucha

I Panel: Miłość rodzinna w przeżywaniu trudności

 • Zdrada i przebaczenie
 • Trudności pierwszych lat małżeństwa
 • Porzucenie

II Panel: Towarzyszenie ojcostwu i macierzyństwu

 • Potrzebujemy ojców i matek
 • Adopcja i opieka zastępcza. Wybór chrześcijański
 • Zawsze przyjmować nowe życie

III Konferencja: Tożsamość i misja rodzin chrześcijańskich

I Panel: Być chrześcijanami w epoce cyfrowej

 • Skoncentrowanie rodziny wokół Chrystusa
 • Przekazywanie wiary współczesnej młodzieży
 • Czy media społecznościowe są „środowiskiem” dla naszych dzieci?

II Panel: Powołanie i misja na peryferiach egzystencjalnych

 • Wśród migrantów
 • Wobec uzależnień
 • Gdy w rodzinie występuje przemoc

IV Konferencja: Katechumenat małżeński

I Panel: Formacja opiekunów i formatorów: świeckich, prezbiterów i seminarzystów

 • Wychowanie młodzieży w zakresie seksualności i uczuciowości
 • Formacja duszpasterzy i seminarzystów
 • Stałe towarzyszenie małżonkom

II Panel: Komunia rodzinna – eklezjalny styl komunii

 • Komunia rodzinna a komunia eklezjalna
 • Wzajemność między mężczyzną a kobietą w Kościele w różnych stanach życia
 • Ojcostwo, macierzyństwo i braterstwo w Kościele

V Konferencja: Rodzina jako droga świętości

I Panel: Drogi do świętości

 • Rozeznawanie w codziennym życiu rodzinnym
 • Kierownictwo duchowe nowych związków
 • Gdy jedno z małżonków jest osobą niewierzącą

II Panel: Małżeństwa i rodziny: świętość w życiu codziennym