Zaproszenie na cykl wykładów nt. leczenia niepłodności

Opublikowano: 2 czerwca 2022 r.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zaprasza doradców życia rodzinnego na cykl dwóch wykładów nt. leczenia niepłodności, które poprowadzi dr n.med. Aleksandra Maria Kicińska

 

1. Dlaczego nie in vitro? Jeśli nie in vitro, to co? 

11 czerwca o godz. 9.15, czas trwania ok.  1h 15 min.

Omówienie metod wspomaganego rozrodu: ART – Assisted reproductive technology:

– inseminacja domaciczna (Intrauterine Insemination, IUI) 

– in vitro fertilization (IVF), 

– intracytoplasmic sperm injection (ICSI), 

– krioprezerwacja gamet i embrionów oraz ich wykorzystywanie w medycynie rozrodu

Skuteczność metody IVF

Powikłania medyczne IVF – dla kobiet i dzieci

Skutki zdrowotne, psychiczne i duchowe procedury IVF

Stosunek Kościoła do technik wspomaganego rozrodu (ART). 

Jeśli nie  in vitro = „na szkle”, to  in vivo = „przyżyciowo”.

 

2. In vitro czy in vivo? Interdyscyplinarny model leczenia niepłodności InVivo. 

25 czerwca o godz. 9.15, czas trwania ok. 1 h 45 min.

Interdyscyplinarny model leczenia niepłodności pary

– przywracanie zdrowia w obrębie dróg moczowo-płciowych oraz regulacja ogólnoustrojowych zaburzeń płodności mających wpływ na płodność, jakość komórki jajowej i plemników – współpraca zespołu wielu specjalistów.

Niepłodność kobieca i męska.

Wielopłaszczyznowe aspekty niepłodności pary:

– zaburzenia ogólnoustrojowe: metaboliczne, hormonlane, immunologiczne, hematologiczne, infekcje, przyjmowanie leków – sporadyczne i przewlekłe

– miejscowe zaburzenia uro-ginekologiczne

– Obserwacja cyklu wg InVivo –  biowskaźnki płodności – jako objaw kliniczny przebiegu cyklu- monitoring i uzupełnienie USG – kluczowa rola instruktora obserwacji cyklu – konieczność zastosowania metody naukowo udokumentowanej, wystandaryzowanej, stosowanej w ścisłym połączeniu z wynikami badań z krwi oraz USG, przez lekarza rozumiejącego rozwój cyklu poszczególnych biowskaźkow

– naprawcza medycyna rozrodu – operacje i zabiegi przywracające zaburzone warunki anatomiczne oraz rekonstrukcyjne – histeroskopia, laparoskopia, laparotomia

– zaburzenia płodności – problemy w podejmowaniu współżycia, przeżywaniu relacji, ukryte lęki przed macierzyństwem, zaburzenia rytmów biologicznych – snu/czuwania, sytości/głodu – zaburzenia odżywiania, otyłość/niedowaga, 

– niepłodność rzekoma, „niepłodność udawana”

 

Terapia podtrzymująca/uzupełniająca: DIETETYK, PSYCHOLOG, FIZJOTERAPEUTA URO-GINEKOLOGICZNY.

Skuteczność Interdyscyplinarnego modelu leczenia niepłodności InVivo.

 Porównanie metod leczenia niepłodności.

Konieczność wsparcia duchowego. Towarzyszenie grup wsparcia, wspólnot modlitewnych.

Prowadzący:

Dr n.med. Aleksandra Maria Kicińska – Prezes Fundacji InVivo, Dyrektor Medyczny Wielospecjalistycznej Kliniki Leczenia Niepłodności InVivo, Specjalista immunologii klinicznej, Specjalista chorób wewnętrznych, Wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Zakładzie Fizjologii, kierownik Dydaktyczny Przedmiotu Metody Rozpoznawania Płodności Wydziału Lekarskiego, Instruktor Metod Rozpoznawania Płodności, Medical Consultant Natural Family Planning. 

Dr Kicińska stworzyła kompleksowy system terapii zaburzeń miesiączkowania, zdrowia prokreacyjnego i niepłodności pod nazwą: „Interdyscyplinarne Leczenie Niepłodności InVivo”. Kieruje zespołem specjalistów, zajmujących się zaburzeniami zdrowia, które maja wpływ na płodność kobiety i mężczyzny. Prowadzone w zespole leczenie jest oparte na wykorzystywaniu wszelkich dostępnych w medycynie metod: farmakologicznych, zabiegowych, z wykorzystaniem obserwacji biowskaźników płodności, a więc dopasowaniem postępowania medycznego do indywidualnego cyklu każdej pacjentki. Metoda obserwacji InVivo stanowi owoc badań naukowych nad cyklem kobiecym prowadzonych w ramach pracy naukowej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
i pracy klinicznej z pacjentkami. Jest dotychczas jedyną współczesną metodą obserwacji dwóch biowskaźników płodności opracowaną na własnym materiale klinicznym i opublikowaną w recenzowanej pozycji naukowej pt. „Biowskaźiki płodności wg metody InVivo”.

Dr Kicińska, jako specjalista chorób wewnętrznych, immunolog kliniczny, po wielu latach pracy szpitalnej na oddziale internistycznym, transplantologii nerek i dializ, posiada bogate doświadczenie w leczeniu ogólnoustrojowych zaburzeń zdrowia i ich wpływie na sferę płodności. Immunologiczne aspekty leczenia niepłodności zajmują szczególne miejsce w dotychczasowej praktyce lekarskiej. Od wielu lat zajmuje się kobietami z zaburzeniami miesiączkowania, niepłodnymi parami, uczy studentów medycyny i innych kierunków, fizjologii płodności. Jest twórcą i pomysłodawca nowego przedmiotu dla studentów medycyny: Fizjologiczne Metody Rozpoznawania Płodności na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia z fizjologii płodności prowadzi także w ramach fakultetu dla wszystkich studentów GUMedu.

Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w dziedzinie medycyny prokreacji. Brała udział
w licznych audycjach, zarówno radiowych, jak i telewizyjnych oraz debatach publicznych
w Radzie Miasta Gdańska i Chojnic, dotyczących leczenia niepłodności. Wykładowczyni na konferencjach
i sympozjach popularno-naukowych oraz naukowych dla lekarzy, m.in. na ogólnopolskiej konferencji dla lekarzy – „Immunologia rozrodu” oraz „Prenatalia” – międzynarodowej konferencji dla ginekologów, położników i neonatologów oraz lekarzy zajmujących się dziedziną rozrodu i perinatologii. Popularyzatorka zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży, m.in. przez przeprowadzanie projektów edukacyjnych w szkołach gdańskich oraz udziału w licznych inicjatywach rządowych i pozarządowych, m.in. w  projekcie edukacji zdrowotnej i profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach ponadgimnazjalnych organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020., dla nauczycieli i tutorów (webinar nt. „Antykoncepcja w kontekście zdrowia prokreacyjnego” ).

 

Wraz z mężem Krzysztofem, także lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą laryngologii, nauczycielem NPR-u są małżeństwem od 22 lat, mają pięcioro dzieci. Zaraz po ślubie, jeszcze jako  studenckie małżeństwo, rozpoczęli pracę w Poradni Rodzinnej, ucząc obserwacji cyklu przez ponad 10 lat w rodzinnej parafii w Gdańsku. Wspólnie założyli i prowadzą Podmiot Leczniczy InVivo Medical Clinic oraz Fundację o tej samej nazwie, której celem jest szerzenie informacji i edukacji o wartości ludzkiego życia oraz możliwości bardzo skutecznego leczenia zaburzeń płodności wg najwyższych standardów medycznych, ale z poszanowaniem życia od poczęcia, i z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu.

Są laureatami prestiżowej nagrody PRO ECCLESIA ET POPULO 2020 oraz Nagrody Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku im. Dr Aleksandry Gabrysiak 2021.

Wykłady stanowią nierozerwalną całość. Udział w nich jest bezpłatny. Prosimy o złożenie dobrowolnej ofiary na rzecz Fundacji, której dr Aleksandra Maria Kicińska jest prezesem. Szczegółowe informacje podamy podczas rejestracji. Na wykład, do pokoju gościnnego, będą wpuszczane osoby tylko do 5 min od rozpoczęcia wykładu.

Możliwość zadawania pytań po zakończeniu wykładu.

Zapisy: biuro@kodr.pl do dnia 9 czerwca. Przy zapisach prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, e-mail, diecezja, w której posługuje jako doradca życia rodzinnego. 

Nagrywanie, odtwarzanie poza wyznaczonym czasem realnego webinaru, kopiowanie treści jest objęte prawami autorskimi w ramach przepisów prawnych i zgodnie z nimi podlega ochronie dóbr osobistych.
(Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ).