Narzeczeni u św. Walentego. "Walentynkowy żar ognia" to propozycja Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej

Opublikowano: 30 stycznia 2023 r.

W Walentynki restauracje i kina pękają w szwach. Zakochani kupują wtedy kolorowe kartki, obdarowują się kwiatami, słodyczami, upominkami, świętują we dwoje. Natomiast Walentynki to też dobra okazja by prosić Boga o łaskę czystej i pięknej miłości, o  błogosławieństwo. To wtedy Duszpasterstwo Rodzin diecezji łomżyńskiej zaprasza zakochanych, narzeczonych małżonków i tych, którzy ciągle szukają miłości.

„Żar ognia – zakochani u św. Walentego” to myśl przewodnia spotkania, podczas którego wszyscy obecni modlą się wspólnie przez wstawiennictwo św. Walentego za tych i z tymi, których połączyła wspólna droga, a na niej uczucie i pragnienie budowania małżeństwa. Pismo święte mówi o miłości jako żarze ognia. Miłość ogrzewa, rozświetla, rozpala, jednoczy i wskazuje na Boga, jako jedyną Miłość, która płonie. Wszyscy zakochani – narzeczeni jak i małżonkowie – są przez Boga zaproszeni do odkrywania tego żaru w swoich sercach – wyjaśnia ks. Jacek Kotowski diecezjalny duszpasterz rodzin.

Msza św. odprawiana jest każdego roku w Kościele Panien Benedyktynek w Łomży przy ulicy Dwornej 32, w niedzielę najbliższą liturgicznemu wspomnieniu św. Walentego. Jeśli 14 lutego wypada w poniedziałek, wtorek lub środę – Msza św. odprawiana jest w niedzielę przed tym dniem; jeśli 14 lutego wypada w czwartek, piątek lub sobotę – Msza św. odprawiana jest w niedzielę po tym dniu. Podczas Mszy św. małżonkowie odnawiają swoje śluby a narzeczeni otrzymują błogosławieństwo i egzemplarz Pisma Świętego. Błogosławione są także pierścionki zaręczynowe. Natomiast wszyscy uczestnicy Mszy św. otrzymają od Panien Benedyktynek walentynkę zza krat.

W Opactwie znajdują się relikwie Świętego, które trafiły do Panien Benedyktynek ponad 30 lat temu. Przywiózł je ksiądz ze zniszczonego kościoła w byłym Związku Radzieckim. Siostry otoczyły relikwie kultem i umieściły je pod obrazem Świętego, któremu wybudowały boczny ołtarz. W niedługim czasie Kościół stał się miejscem modlitwy wszystkich Łomżyniaków, którzy proszą Boga przez wstawiennictwo św. Walentego o dobrego małżonka i udane małżeństwo. Biskup Walenty zakochanymi opiekuje się już od 1496 roku, kiedy patronem miłości ustanowił go papież Aleksander VI.

MODLITWA DO ŚW. WALENTEGO

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdarć i podziałów w świecie, daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków.  Amen.

PDF do pobrania: Propozycja liturgii tego dnia