I Ogólnopolski Kongres „Wiara, Edukacja, Wychowanie”. Zapis transmisji

Opublikowano: 27 marca 2023 r.

Obejrzyj: https://siewca.pl/rodzina/za-nami-i-kongres-siewcy-wiara-edukacja-wychowanie-obejrzyj/

W pierwszym z nich – pod hasłem „Świadome wychowanie, czyli jak?” – głos zabrali rodzice. Twórczyni bloga Mamine Skarby Magda Jasińska podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje rodzic w XXI w. zwracając szczególną uwagę na zagrożenia związane ze światem ekranów. Doświadczony coach biznesowy i menager Wincenty Pipka opowiedział o istocie kompetencji rodzicielskich z perspektywy ojca czwórki dzieci i dziadka. Z kolei Karolina i Michał Jachowie, twórcy inicjatywy Moc Rodzicielstwa poruszyli temat przepływu kompetencji zawodowych na poziom rodziny.

W drugim panelu głos zabrali specjaliści. Autorka wielu projektów związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży Aleksandra Gil przekonywała w swojej prelekcji, że nie możemy tracić z oczu celu wychowania. Janusz Wardak jako doświadczony autor wykładów, warsztatów i artykułów, poświęconych wychowaniu dzieci, odpowiedział na pytanie, kto to jest kompetentny rodzic. Z kolei specjalistka nauk o rodzinie Teresa Niewiadomska opowiedziała o głównym obszarach wychowawczych, a pracująca jako czynny nauczyciel, entuzjastka oceniania kształtującego i tutoringu w szkole Karolina Dziedzic poruszyła temat komunikacji na linii nauczyciel-uczeń.

Był to wstęp do trzeciego panelu pod hasłem „W domu i szkole jednym głosem”. Swoimi spostrzeżeniami na temat relacji rodziców i szkoły opowiedzieli pedagog w Szkole Siewcy w Luboniu Paweł Pożarycki i polonista związany z katowicką Szkołą Podstawową dla Chłopców Kuźnica Dominik Chwolik.

Każdy z paneli zakończony był dyskusją podsumowującą z udziałem prelegentów, a w ostatnim z nich – dotyczącym relacji na linii szkoła-rodzic – wziął udział Mateusz Mikołajczak, prezes zarządu Fundacji Siewca i dyrektor Szkoły Siewcy w Luboniu.