Spotkali się Diecezjalni Duszpasterze Rodzin i Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego, którzy niedawno rozpoczęli posługę w swoich diecezjach

Opublikowano: 18 października 2023 r.

We wtorek, 17 października br., w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego, którzy niedawno rozpoczęli posługę w swoich diecezjach. Organizatorem spotkania był Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.  

Spotkanie było okazją do omówienia obszarów pracy duszpasterskiej, którymi zajmują się poszczególne wydziały rodzin oraz podzielenia się spostrzeżeniami i pomysłami, jakie można wykorzystać i wdrożyć w swoich diecezjach.

Podczas spotkania ks. Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, zachęcił obecnych do szukania nowych sposobów towarzyszenia małżeństwom i rodzinom. Powołując się na dokument Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia pt. „Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego”, zachęcił by w posłudze duszpasterskiej pamiętać, „że Kościół jako matka, tak samo powinien traktować wszystkie swoje dzieci”. Podkreślał, że należy położyć większy akcent na kerygmatyczne i merytoryczne przygotowanie młodych do małżeństwa oraz życia w rodzinie. „Dziś konieczne jest przemierzanie drogi z młodymi, która prowadzi do spotkania z Chrystusem” – powiedział ks. Wielądek.

Celem spotkania było wzajemne poznanie się oraz wprowadzenie w działania duszpasterstwa rodzin na poziomie ogólnopolskim. „Chcieliśmy wprowadzić w prace naszego duszpasterstwa, wdrożyć w programy, które podejmujemy. Chcemy również poznać te nowe osoby, integrować środowisko duszpasterstwa rodzin. W nowych osobach Pan Bóg daje nam również ich talenty, dlatego też w takim duchu chcemy się poznawać: z jednej strony pokazując, co już mamy, ale też słuchając, co Duszpasterstwo Rodzin w Polsce może zyskać poprzez te nowe osoby” – wytłumaczył ks. Wielądek.

Na zaproszenie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin do Warszawy przyjechali duszpasterze i osoby rozpoczynające posługę w ramach działalności Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin w archidiecezjach katowickiej, szczecińsko-kamieńskiej i przemyskiej oraz w diecezjach włocławskiej, radomskiej, sandomierskiej i kaliskiej.

KODR/ BP KEP