W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

Opublikowano: 27 listopada 2023 r.

„Materiały dla rodzin” programu duszpasterskiego Komisji Duszpasterstwa KEP są formą katechezy, przeznaczonej do indywidualnej lub rodzinnej formacji świeckich. Rozważania przygotowane są na każdą niedzielę roku, zaś miesiące wyznaczają kolejne tematy rozważań.
Każdy temat składa się z trzech części: 1. nauczania Kościoła – w tym roku fragmenty w dużej mierze pochodzą z dokumentów Soboru Watykańskiego II; 2. katechezy na dany temat; 3. zadań proponowanych dla rodzin, które mają poszerzyć prezentowany temat lub są propozycją praktycznego zastosowania przedstawionych treści.

GRUDZIEŃ 2023: KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ

STYCZEŃ 2024: PRZEZ CHRZEST WCHODZĘ DO KOŚCIOŁA

LUTY 2024: WŁĄCZAM SIĘ W ŻYCIE BOŻE

MARZEC 2024: ROK LITURGICZNY BUDUJE WSPÓLNOTĘ

KWIECIEŃ 2024: KAPŁANI WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

MAJ 2024: ZAKONY I OSOBY KONSEKROWANE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

CZERWIEC 2024: OSOBY ŚWIECKIE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

LIPIEC 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: TWORZENIE WSPÓLNOTY OSÓB

SIERPIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: SŁUŻBA ŻYCIU

WRZESIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA

PAŹDZIERNIK 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA

LISTOPAD 2024: MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Katarzyna Gładysz-Bilska i dk Mariusz Bilski (Wakefield)
Amelia i Dominik Golemowie (Wrocław)
Monika i Marcin Gomułka (Toruń)
Helena i Marian Matys (Radlin)
Teresa Lewandowska-Niewiadomska i Sławomir Niewiadomski (Gniezno)
Urszula i Jerzy Smok (Piekary Śląskie)
s. Mirona Turzyńska OSF (Gniezno)
Aleksandra i Marek Walkowicz (Rybnik)
Koordynator: Ewa Porada (Katowice)W tym roku chcemy bliżej przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele, doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał.