Jak przygotować się do wigilijnej wieczerzy?

Opublikowano: 19 grudnia 2023 r.

Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy dzień. Ważnym momentem wigilijnej wieczerzy jest modlitwa. Warto wcześniej przygotować nie tylko opłatek i sianko pod obrusem, ale także wigilijną modlitwę, która będzie odpowiednia dla domowników i gości.

Bardzo dobrym zwyczajem jest, by wigilijną modlitwę prowadził ojciec rodziny lub gospodarz domu, w którym się spotykamy. Nie będzie to jednak uchybieniem, gdy rodzinną modlitwę przed Wigilią poprowadzi matka lub gospodyni. Ważne jest, by nikogo do prowadzenia modlitwy nie zmuszać.

Gdy wszyscy są już zgromadzeni przy stole, w postawie stojącej, zaczynamy od uroczystego zapalenia świecy. Ten, kto ją zapala, może przy tym wypowiedzieć słowa: „Światło Chrystusa”, a pozostali mogą odpowiedzieć: „Bogu niech będą dzięki”.

Następnie wszyscy robią znak krzyża, mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Modlitwa przed Ewangelią w Wigilię:

W 65. tygodniu lat według proroctwa Daniela, w 194. olimpiadzie według kalendarza greckiego, w 752. roku po założeniu miasta Rzymu, w 42. roku panowania Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy w całym świecie nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście.

Dlatego święcimy dziś narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego.

Następnie zostaje odczytana Ewangelia. Najczęściej podczas wigilijnej kolacji czytamy fragment Ewangelii według św. Łukasza, Łk 2, 1-10, zaczyna się od słów: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie”. Drugim proponowanym fragmentem jest scena narodzenia wg św. Mateusza, Mt 1, 18-25, rozpoczynająca się od słów: „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak”.

Po uroczystym przeczytaniu fragmentu Ewangelii następuje wspólna modlitwa, przypominająca modlitwę wiernych.  Można się nią podzielić i każde wezwanie może czytać inna osoba, a wszyscy obecni odpowiadają: wysłuchaj nas, Panie lub zaproponować modlitwę spontaniczną.
Prowadzący modlitwę: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:
– udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie

– obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie prosimy…
– wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy Dobrą Nowiną. Ciebie prosimy…
– naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy…
Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz…

Panie Boże, ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Później odmawiamy modlitwę przed podzieleniem się opłatkiem. Może brzmieć tak:

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

Następnie składamy sobie życzenia, obdarzając się dobrym słowem i życzliwością.