Odeszła do Pana w wieku 99 lat dr Elżbieta Wójcik

Opublikowano: 27 lutego 2024 r.
Obok prof. Fijałkowskiego i dr Kramarek należała do grona najwybitniejszych propagatorów naturalnych metod rozpoznawania płodności. Niestrudzona w krzewieniu prawdy o życiu zapisanej w Encyklice Humanae Vitae.
Podczas kilkuletniego pobytu w Austrii poznała prof. Josefa Rötzera i od tego momentu rozpoczyna się w Jej życiu okres wielowątkowego propagowania jego metody rozpoznawania płodności na terenie Polski. Napisze broszurę opisującą metodę prof. Rötzera (sprzedana w kilku milionach egzemplarzy), uczestniczy w tłumaczeniu książek profesora, prowadzi kursy, a w końcu zaprasza profesora do przeprowadzenia kursów w Polsce. W 1993 roku wraz z kilkunastoma uczestnikami kursów przeprowadzonych przez prof. Rötzera zakłada polską gałąź INER: Instytut Naturalnego Planowania Rodziny i przez kilkadziesiąt lat jest Przewodniczącą Rady Założycieli.
Jej pogoda ducha, afirmacja życia i głęboki szacunek do drugiego człowieka powodują, że INER rozwija się bardzo dynamicznie. Cechy osobowościowe Elżbiety Wójcik w połączeniu z wiedzą merytoryczną, skutkują dużym zainteresowaniem nauczaniem metod rozpoznawania płodności – kilka diecezji w Polsce metodę prof. Rötzera przyjęło jako podstawową metodę rozpoznawania płodności, podczas kursów dla narzeczonych. Do chwili obecnej wykształconych zostało ponad 4 tys. nauczycieli metody, którzy otrzymali stosowne dyplomy.
Dziękujemy Bogu za piękne i owocne życie śp. Elżbiety.
Msza pogrzebowa odbędzie się w Pilznie (koło Dębicy) w kaplicy cmentarnej w czwartek 29 lutego o godzinie 13-ej, po której Elżbieta zostanie pochowana w grobie obok męża Tadeusza.
Zachęcamy do uczestnictwa w pogrzebie, modlitwie lub złożenia intencji mszalnych.