Kościół ma jasne przesłanie: w imię dobra człowieka zawsze staje po stronie każdego życia i na każdym jego etapie

Opublikowano: 15 marca 2024 r.

Do pozytywnego mówienia o wartości życia, a nie tylko poprzez sprzeciwów wobec zagrażających mu ustaw zachęcał Konferencję Episkopatu Polski bp Wiesław Śmigiel. W swoim wystąpieniu na zebraniu plenarnym przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny zaznaczył, że w debacie publicznej w Polsce wyraźnie widać starania o zmianę społecznej świadomości wobec aborcji czy eutanazji w kierunku ich akceptacji.

Bp Śmigiel przekazał KAI, że w kilku polskich diecezjach wprowadzono pilotażowy program przygotowania do małżeństwa i towarzyszenia parom po zawarciu tego sakramentu. Opiera się on na dokumencie watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Mówi o tym, że żeby zawrzeć sakrament małżeństwa, nie wystarczy przygotowanie do życia razem, ale niezbędne jest wprowadzenie w tajemnicę wiary. – Bardzo wiele osób chce zawrzeć związek małżeński, ale nie mają fundamentu – tego, co jest najważniejsze, żeby sakrament mógł w ich życiu zadziałać. Nie mają świadomości, że to jest sakrament, czyli widzialny znak niewidzialnej rzeczywistości – tłumaczy bp Śmigiel. Zaznacza jednocześnie, że wprowadzony już w kilku diecezjach program jest ambitny i bardzo wymagający i to zarówno dla narzeczonych, jak i tych, którzy ten program prowadzą. – Jest realizowany głównie przez małżeństwa, czyli przez tych, którzy sami mają doświadczenie szczęśliwej rodziny, są ludźmi wiary i budują swoje małżeństwo na sakramencie – mówi duchowny.

W swoim wystąpieniu bp Śmigiel odwołał się do informacji z Francji i Holandii dotyczących aborcji i eutanazji. Wspomniał o wpisaniu do francuskiej konstytucji prawa do aborcji jako jako jednego z fundamentalnych praw człowieka. Przypomniał, że zaraz po tym wydarzeniu prezydent Macron ogłosił, że zamierza wprowadzić tzw. śmierć wspomaganą. „Prezydent Macron nie użył określenia eutanazja, bo ono może się negatywnie kojarzyć, ale stwierdził, że jest to przejaw braterstwa w stosunku do drugiego człowieka; że wyraża się w tym uszanowanie prawa jednostki i solidarność społeczna” – przypomina bp Śmigiel. Zwraca uwagę, że rzeczywistość grzeszną z punktu widzenia Kościoła, ale w oczywisty sposób uderzającą w człowieka, próbuje się opisywać w kategoriach bardzo pozytywnych. “W czasie polskiej debaty słyszałem już wiele razy próby rozmywania znaczenia aborcji. Nie mówimy już o zabijaniu dziecka lecz o wolności kobiety i jej prawach, natomiast o tym dziecko w ogóle się nie mówi – zaznacza hierarcha. –  Zakłada się widocznie, że tego dziecka nie ma: jeżeli bowiem uznamy, że życia zaczyna się od poczęcia, to przecież ta dyskusja staje się bezpodstawna” – podkreśla.

Na forum KEP odwołał się także do aktu eutanazji byłego premiera Holandii, który poddał się jej wraz ze swoją żoną. “W jednym z polskich programów mówiono o tym w duchu afirmacji, przedstawiano jako akt odwagi, ale też miłości małżeńskiej, bo razem podjęli tę decyzję” – zaznacza duchowny. “Pomyślałem sobie, że jest to kolejny krok w próbie zmiany świadomości. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie Polski i nie tylko Europy, bo batalia wokół ludzkiego życia toczy się i w USA i w Kanadzie” – przypomina biskup toruński.

Wspominając o tych wydarzeniach podczas zebrania plenarnego bp Śmigiel zachęcił biskupów do zmiany tonu przy podejmowaniu problematyki pro life, akcentując jego wartość i pozytywy. “Protesty, stanowiska są bardzo potrzebne, bo tego oczekują od nas świeccy, którzy chcą usłyszeć głos Kościoła, również tego hierarchicznego. Ale oprócz sprzeciwu wobec prawa, które narusza ten porządek, powinniśmy jak najczęściej pokazywać dobre przykłady małżeństw, które są szczęśliwe, mają dzieci i traktują je jako największy skarb, nadający im także sens życia” – mówi KAI bp Śmigiel relacjonując swoje wystąpienie. Kościół ma jasne przesłanie: w imię dobra człowieka zawsze staje po stronie każdego życia i na każdym jego etapie – przypomina przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.

KAI